Ledningen

ResMeds ledning har åtagit sig att följa de högsta standarderna för etik och professionell integritet, vilket leder till goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och vårt globala ResMed-lag.


Michael “Mick” Farrell

Verkställande direktör

Michael “Mick” Farrell utnämndes till ResMeds VD och har varit styrelseledamot sedan mars 2013. Han började i företaget år 2000, fungerade som president för den amerikanska regionen från 2011 till 2013, senior vice president för den globala affärsenheten för sömnapné från 2007 till 2011 och har haft olika chefsroller inom marknadsföring och affärsutveckling.

Innan han började hos ResMed arbetade Mick med företagsledningskonsultation, bioteknologi samt tillverkning av kemikalier och metaller hos olika företag, inklusive Arthur D. Little, Sanofi Genzyme, DowDuPont och BHP Billiton.

Mick sitter i styrelsen för ResMed, AdvaMed (Advanced Medical Technology Association) samt för Zimmer Biomet (NYSE: ZBH), ett offentligt företag i mångmiljonklassen som tillhandahåller muskuloskeletala medicinska enheter för implantation för patienter över hela världen. Han är även medlem i två kommittéer i Zimmer Biomet: Nominering och styrning samt Kompensations- och ledningsutveckling. Han arbetar dessutom som frivillig för ideella föreningar: UC San Diego Foundation, Rady Children’s Hospital och Father Joe’s Villages i San Diego, Kalifornien.

Mick har en kandidatexamen i ingenjörsvetenskap med högsta betyg vid University of New South Wales, en magisterexamen i kemiteknik vid Massachusetts Institute of Technology samt en MBA i företagsadministration vid MIT Sloan School of Management.


Rob Douglas

President och verkställande platschef

Robert Douglas utsågs till president för ResMed i mars 2013 och verkställande platschef i september 2011, och tillsammans med ResMeds verkställande direktör Mick Farrell har han det fulla driftsansvaret för ResMed och dess dotterbolag.

Rob var tidigare platschef för Asien och Stillahavsområdet och den globala leverantörskedjan under tiden 2008 till 2011, ansvarig för regionens affärsdistribution och försäljningsverksamhet liksom för global tillverkning; Sydney-chef från 2005 till 2008, ansvarig för företagets tillverknings- och forskning och utvecklingsavdelning; vice president för verksamheten mellan 2003 till 2005, ansvarig för företagets tillverkning; vice president för ResMeds respiratoriska och kardiologiska verksamhet från 2002 till 2003 samt vicepresident för företagsmarknadsföring när han kom till ResMed 2001.

Rob sitter i styrelsen för Globus Medical, Inc. (NYSE: GMED), ett ledande företag inom muskuloskeletala lösningar, sedan december 2019, och är medlem i revisionskommittén. Han tjänar också som vice ordförande i styrelsen för San Diego Regional Economic Development Corporation (San Diegos företag för regional ekonomisk utveckling) såväl som vice ordförande på EvoNexus, vilket är en icke vinstdrivande teknikinkubator.

Rob har en Master of Business Administration från Macquarie University, en fil. kand i ingenjörsvetenskap med högsta betyg samt en fil. kand i datavetenskap från University of New South Wales, Sydney.


David Pendarvis

Verkställande direktör, global chefsjurist

David Pendarvis utsågs som administrativa chef och global chefsjurist i maj 2011. Förutom dessa roller har han arbetat som tillförordnad president för ResMeds EMEA- och japanska regioner från mars till augusti 2017. Han gick med ResMed som global chefsjurist i september 2002, och har arbetat som företagssekreterare sedan 2003. Från 2005 till 2011 arbetade han som Senior Vice President för organisationsutveckling.

Innan han kom till ResMed var David delägare i advokatfirman Gray Cary Ware & Freidenrich LLP från 2000 till 2002, där han var specialiserad på immaterialrätt och allmänna företagstvister. Från 1986 till 2000 var han delägare i Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Från 1984 till 1986 var han domstolstjänsteman för Hon. J. Lawrence Irving, domare vid Förenta staternas södra distriktsdomstolar i Kalifornien.

David valdes in till styrelsen för WD-40 Compay (NASDAQ: WDFC) i december 2017. Han har också suttit i styrelsen för den regionala handelskammaren i San Diego sedan 2013 och för forumet för företagschefer sedan 2010. Från 2009 till 2016 var han ledamot i styrelsen för Sequenom, Inc.

David har en filosofie kandidatexamen från Rice University, juris doktor (jur.d.r) cum laude från University of Texas School of Law, en filosofie magisterexamen i företagsledning från University of San Diego samt en fil.kand i statsvetenskap och företagsledning från Rice University.


Brett Sandercock

Ekonomichef

Brett Sandercock utsågs till ekonomichef i januari 2006. Han har tidigare fungerat som ResMeds vicepresident för ekonomi och finans från november 2004 till december 2005 och som revisor och controller från 1998 till 2004.

Innan han anslöt sig till ResMed var Brett chef för bokföring och grupprapportering hos Norton Abrasives, en division inom Saint-Gobain, ett franskt multinationellt företag, från 1996 till 1998. Han har även haft ekonomi- och revisorsroller från 1994 till 1996 hos Health Care of Australia, en stor privat sjukhusaktör. Från 1989 till 1994 arbetade han hos Pricewaterhouse Coopers i Sydney där han specialiserade sig i revision hos kunder inom distribution och tillverkning, ekonomiska tjänster, teknik och andra branscher.

Brett har en fil.kand. i ekonomi från Macquarie University i Sydney och är en auktoriserad revisor.


Jim Hollingshead

President, sömnverksamhet

Jim Hollingshead utsågs till president för ResMeds sömnverksamhet i juli 2017. Han har tidigare fungerat som president i företagets Amerika-region, med början i mars 2013. Han startade 2010 som vicepresident för strategi och affärsutveckling i företaget. 2011 utvidgades hans roll till att omfatta ledarskapet av ResMeds enhet för riskkapital och initiativ, med ansvar för tillväxt av affärsverksamheter i deras tidiga stadier.

En branschledande inom digital hälsa, Jim, har hjälpt till med att skapa och utföra ResMeds strategi för att förändra dess verksamhet och sömnterapibranschen genom att införa inbyggd kommunikation i alla deras sömnapné-apparater, kopplat med molnbaserade applikationer för automatisering av affärsprocesser, så att kunderna kan öka deras omsättning samtidigt med att de sänker sina utgifter. Under Jims ledarskap i den amerikanska regionen lanserade ResMed Air10™-serien av molnanslutna CPAP-maskiner, vilket ledde till en snabb vinst av marknadsandelar och ett oöverträffat accepterande av deras SaaS-plattformar. Tack vare detta är ResMed världsledande inom CPAP-apparater och -masker, med ett växande utbud av apparat- och SaaS-baserade möjligheter inom sömn och andningsvård för både patienter och hälso- och sjukvårdsleverantörer.

Innan han började hos ResMed arbetade Jim med strategikonsultation i 18 år, där han arbetade tillsammans med chefer i en stor mängd av branscher, huvudsakligen inom högteknologi och telekommunikation. Mellan 2008 och 2010 var han delägare i strategi- och biovetenskaplig hos Deloitt Consulting, baserat i San Francisco.

Innan dess var Jim ledande bolagsman på västkusten för Monitor Group, en ledande, världsomspännande konsultfirma, där han arbetade på olika kontor över hela världen och lanserade och ledde tre olika team, inklusive ett London-baserat team för marknadsföringsstrategier för hela Europa.

Jim sitter för närvarande i styrelserna i Insulet (NASDAQ: PODD), den globala ledaren inom digital diabeteshälsa och slangfri insulinpumpteknologi, samt SleepScore Labs, ett nystartat företag som använder ResMeds egenutvecklade sömnavkänningsteknik för att validera och distribuera ett brett utbud av lösningar som förbättrar sömnen. Han är också medlem av den verkställande styrgruppen för ResMeds samarbete med Verily, som skapats för att göra det möjligt för sjukvårdsleverantörer att mer effektivt identifiera, diagnostisera, behandla och hjälpa personer med sömnapné.

Jim har en fil.kand. i historia och internationella relationer med högsta betyg från Stanford University samt en masterexamen och en doktorsexamen i statsvetenskap från University of California i Berkeley, där han fick ett stipendium för doktorandutbildning från National Science Foundation.


Richie McHale

Chefstjänsteman för förändring

Richie McHale blev utsedd till chefstjänsteman för förändring i juni 2020. Tidigare hade han tjänsten som president på ResMeds verksamhet Respiratorvård med början i juli 2017, företagets HR-chef, med början i november 2013 och direktör för hans företagsteam i Storbritannien när han gick med i företaget 2011.

Richie har 25 års erfarenhet av den biovetenskapliga sektorn och han har huvudsakligen arbetat i kommersiella roller inom läkemedels, biotekniska och medicintekniska företag. Innan han startade hos ResMed var han verkställande direktör för UCB Pharmas affärsenheter i Storbritannien och Irland. Han har också varit ordförande i den europeiska läkemedelsgruppen och styrelseledamot i ABPI (Association of British Pharmaceutical Industry).

Richie har en masterexamen i psykologisk handledning från Metanoia Institute i London och är knuten till både Metanoia Institue och British Psychological Society.


Raj Sodhi

President, programvaruverksamhet (Saas)

Raj Sodhi utsågs till president för ResMeds programvaruverksamhet (SaaS) i juli 2017. Han var tidigare VD för Healthcare Informatics, utsedd 2014. Han var tidigare vicepresident för det globala teamet för hälsovårdsinformatik, och har varit med till att bygga upp ResMeds position inom hälsovårdsinformatik, vilket har lett till att företaget nu är världsledande inom fjärrövervakning av patienter, med ett ökande sortiment av apparat- och Saas-baserade erbjudanden. Han kom till ResMed 2012 via uppköpet av Umbian Inc. där han var medgrundare och president.

Innan han kom till ResMed och Umbian arbetade Raj med ekonomiska tjänster och utformade, utvecklade och administrerade SaaS-lösningar. Han var vicepresident för affärsutveckling samt teknisk chef för Skipjack Financial Services mellan 2005 och 2009, samt medgrundare och teknikchef för TransActive Ecommerce Solutions mellan 2000 och 2005.

Raj har en masterexamen i affärsadministration och en fil.kand i matematik och statistik från Dalhousie University i Halifax, Nova Scotia.


Katrin Pucknat

President, ResMed Germany

Katrin-Pucknat-ResMed-Germany-president

Katrin Pucknat utnämndes till ResMeds President i november 2018 i Tyskland, ledandes ResMed Germany Inc:s paraplyorganisation, vars dotterbolag är ResMed Healthcare (ResMed GmbH & Co. KG och ResMed Medizintecnik GmbH) och specialhandeln för ResMed Deutschland GmbH. Innan det var hon, sedan juli 2016, VD för ResMed Healthcare Germany och har varit medlem av ResMeds globala ledningsteam sedan 2017.

Katrin har haft ett antal olika Europeiska ledarroller i ResMed sedan 2010. Tidigare var hon vice president för EMEA/APAC företagsomvandling, ansvarig för patienttjänst, filialer, direktförsäljning, och utveckling av nya koncept inom ventilation. Som direktör för Europeisk marknadsföring, Sömn & Diagnostik, hade hon ansvaret för affärsverksamheten av sömnrelaterade andningsstörningar i Europa.

Innan Katrin anslöt sig till ResMed hade hon haft ledande marknadsföringspositioner inom USA och Europa. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom branschen för medicinsk utrustning med fokus på marknadsföring, affärsinnovation och affärsutveckling. Hon har en kandidatexamen i handel och marknadsföring.


Justin Leong

President, Asien och Latinamerika

Justin Leong blev utsedd till president för ResMeds marknader i Asien och Latinamerika i juni 2020, vilket är en förlängning av hans roll som president för Asiens tillväxtmarknader som han haft sedan september 2018 och som vice president för regionen sedan maj 2016. Han anslöt sig till ResMed 2013 som vicepresident för global strategi, 2015 fick han även titeln VD för Kina.

Innan Justin anslöt sig till ResMed var han direktör på investeringsfirman HgCapital i London från 2006 till 2012 där han hade ansvar för förvärv och portföljhantering. Han har även suttit i styrelsen för flera europeiska hälsovårdsföretag. Från 1999 till 2004 arbetade han som managementkonsult vid Bain & Co i Sydney, Boston och New York. Där gav han sina klienter råd om tillväxtstrategier, verksamhetsförbättringsprojekt samt sammanslagningar och förvärv.

Justin har en kandidatexamen i handel och en jur. kand. från University of South Wales, Sydney, samt en MBA från Harvard Business School.


Nupur Bhushan

Personalchef

Nupur Bhushan utsågs till personalchef hos ResMed i juli 2017 och har ansvar för att koordinera ResMeds strategier för anställda och företaget i 100 länder och för mer än 6 000 anställda. Hon har 17 års erfarenhet av personalarbete i den högteknologiska och biovetenskapliga branschen och har arbetat med flera länder och kulturer. Tidigare har hon fungerat som ResMeds vicepresident för global belöning och mobilitet.

Innan hon kom till ResMed i 2014 hade hon tjänsten som direktör för kompensation och förmåner i Asien och Stillahavsområdet hos IBM, där hon ansvarade för strategi och design för belöning för 15 länder och 45 000 anställda. Hon har också varit förvaltningschef i IBM:s pensionsfond.

Nupur har en MBA i Human Resources från Goa Institute of Management i Goa, Indien samt en fil.kand. i kemi från Delhi University, Indien.


Hemanth Reddy

Strategichef

Hemanth Reddy utsågs till ResMeds strategichef i september 2013, med ansvar för företagets globala företagsstrategi och funktioner för företagsutveckling.

Innan han kom till ResMed var Hermant en strategikonsult i 14 år, där han var rådgivare för flera frågor, inklusive företagsstrategi, affärsenhetsstrategi, portföljstrategi samt oorganisk tillväxtstrategi för konsumentprodukter, högteknologi, bioteknik samt andra branscher. Senast var han huvudman hos Monitor Deloitte, Deloitte Consultings strategiteam, där han hade medansvar för ledningen av dess kontor i San Francisco. Före Deloitte, var han delägare i Monitor Group, där han hade medansvar för företagets finansiella aktiviteter i Nordamerika, samt delat ledarskapsansvar för Monitors Mergers & Acquisitions rådgivande grupp. Före Monitor Group arbetade han som investeringsbankir hos Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) i New York, där han rådgav kunder angående strukturering och exekvering av fordringar och kapital samt privata aktietransaktioner.

Hermanth har en MBA i ekonomi, strategi och marknadsföring från Northwestern University’s Kellogg School of Management och en fil.kand. i datorvetenskap från Cornell University’s College of Engineering.


Dr. Carlos M. Nunez, M.D.

Chefsläkare

Carlos Nunez M.D. utsågs till chefsläkare hos ResMed i januari 2017. Innan han började hos ResMed arbetade hand som vicepresident för Medical Affairs hos Becton, Dickinson and Company och ledde avdelningen för vetenskap, medicin och teknik vid deras största division. Innan dess var han chefsläkare hos CareFusion där han byggde upp och ledde ett globalt team som tillhandahåll medicinsk översikt för hela företaget.

Från 2000 till 2011 arbetade Carlos som exekutiv överläkare hos Picis, Inc., ett industriledande företag inom medicinsk informationsteknik, vilket blev en del av UnitedHealth Groups division Optum. Hos Picis/Optum försåg Carlos medicinskt ledarskap och klinisk vägledning för företagsstrategi, marknadsföring, produktutveckling, försäljning, implementering och kundrelationer för globala marknader.

Innan han arbetade inom medicinteknik praktiserade Carlos som anestesiolog, intensivvårdsläkare och sjukhusläkare, direktör för intensivvårdsforskning, informationsteknik och analys, samt undervisat vid Duke University vid Carolinas Medical Center NorthEast.

Carlos avlade sin läkarexamen vid University of Miami School of Medicine, där han även slutförde sina doktorandstudier i anestesiologi, intensivvård och klinisk forskning.


Bobby Ghoshal

Chief Technology Officer

Bobby Ghoshal utsågs till IT-chef (CTO) för ResMed april 2018. Tidigare har han arbetas som driftschef för Brightree, en ResMed-ägd leverantör av molnbaserad programvara som en tjänst [SaaS] för vård utanför sjukhus, som tillhandahåller förbättrad klinisk och verksamhetsbaserad prestanda för kunder inom hemvårdstjänsten. Innan dess ledde Bobby IT-funktionen för de kommersiella teamen för USA, Kanada och Latinamerika som drev användningen av digitala plattformar och dataanalys i hela företaget.

Bobby har mer än 25 års erfarenhet inom teknik i flera olika branscher, inklusive ekonomi, halvledare samt hälso- och sjukvårdsindustrin. Han har arbetat för företag som Freescale Semiconductor, Motorola, Compuware och Wipro Infotech. Bobby har varit med och byggt upp och lett högpresterande teams inom IT, halvledarinnovation, digital och affärsmässig strategi, informationssäkerhet, avancerad analys, drift och kundtjänst.

Bobby har en magisterexamen i affärsadministration från Arizone State University och en kandidatexamen i elektronisk konstruktion och telekommunikation från National Institute of Technology (NIT) i Calicut, India.


Andrew Price

President, Global Operations

Andrew Price utsågs till president för ResMeds globala verksamhet i juli 2017. Han kom till ResMed 1999 och har senast fungerat som chef för innovation och drift. Han har också haft en mängd olika ledarskapsroller på chefsnivå för företaget, inklusive förste vicepresident för global tillverkning och logistik, vicepresident för marknadsföring för Asien och Stillahavsområdet, samt vicepresident för produktutveckling och marknadsföring i företagets affärsenhet för störd andning under sömn. Han började hos ResMed som designingenjör och har fått flera patent beviljade världen över.

Innan hans tid på ResMed så arbetade Andrew med produktutveckling hos hemelektronikstillverkaren Sunbeam samt Aristrocrat Leisure Industries, en av världens ledande leverantörer av spellösningar.

Andrew examinerades från det avancerade förvaltningsprogrammet AMP (Advanced Management Program) på INSEAD International Business School i Singapore, han har en fil.kand. med högsta betyg i industriell design från University of Technology, Sydney, har ett Lean Six Sigma Green Belt.