ResMed, världsledande inom uppkopplad nära vård

Resmed är banbrytande på innovativa vårdlösningar som behandlar och håller människor utanför sjukhuset, vilket ger dem möjlighet att leva ett friskare liv med högre kvalitet hemma. Med molnanslutna behandlingsapparater så får människor med sömnapné och andra kroniska andningssjukdomar en trygg och säker vård i hemmet.

Information om Philips återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade Philips ett frivilligt meddelande om återkallande av produkt i USA och ett säkerhetsmeddelande i övriga världen (Philips återkallelse* juni 2021 nedan) för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av Philips.
För ResMed är patientsäkerheten högsta prioritet.

 

Vårt syfte, vårt mål.

Genom att möjliggöra bättre och tryggare vård i hemmet förbättrar vi livskvaliteten och minskar effekterna av kronisk sjukdom. Vi ger vårdsystem möjligheten att ge rätt vård till rätt patient i rätt tid. En bättre hälsoekonomi i mer än 140 länder.

15,5m+ molnanslutna behandlingsapparater

130m+ liv förändrats, senaste 12 månaderna

10b+ nätter med medicinsk sömn och andningsdata

4m + CPAP-användare har registrerat sig till myAir

Vår drivkraft för innovation

Att stötta ge vården med molnbaserade lösningar för att vården ska kunna ge sina patienter rätt vård i rätt tid. Att patienter ska kunna känna trygghet och ha vetskapen om att deras behandling i hemmet fungerar som den ska. Uppkopplad nära vård i hemmet.

7-8% återinvesteras i forskning och utveckling

8,500+ patent och designs

#125 på listan över “Management Top 250” företag (2019)

Healthcare Equipment & Services company, på plats #18 av 690 (2019)

“Dealmaker of the Year” (2019)

Ledningen

ResMeds ledning har åtagit sig att följa de högsta standarderna för etik och professionell integritet, vilket leder till goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och vårt globala ResMed-lag.

 

Referenser

1. Benjafield AV et al. Lancet Respir Med 2019
2. Kirsch DB et al. J Clin Sleep Med 2019
3. Lisan Q et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2019

4. Malhotra A et al. Chest 2018
5. Adeloye D et al. J Glob Health 2015
6. WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death. Accessed Jun 19, 2020.
7. Garcia-Aymerich J et al. Thorax 2006
8. Kohnlein T et al. Lancet Respir Med 2014
9. Barrett M et al. Health Aff 2018
10. Merchant R et al. World Allergy Organ J 2018