Om ResMed

På ResMed är vi först med innovativa lösningar som behandlar och håller människor friska samt ger dem möjlighet att leva mer hälsosamma, högkvalitativa liv. Våra tekniker inom digital hälsa och molnanslutna medicinska enheter förändrar vården för personer med sömnapné, KOL och andra kroniska sjukdomar. Våra omfattande programvaruplattformar utanför sjukhuset stöttar den personal och vårdgivare som hjälper människor att hålla sig friska i deras hem eller vårdplats. Genom att möjliggöra en bättre vård kan vi förbättra livskvaliteten, minska effekten av kroniska sjukdomar och sänka kostnaderna för konsumenter och hälso- och sjukvårdssystem i mer än 140 länder.

På ResMed tror vi att varje andeteg är en möjlighet för positiv förändring i människors liv. Vi har hjälpt till att förändra liv sedan 1989, och vår logotyp förkroppsligar denna ledande filosofi. Ta en titt själv.

Hos ResMed anser vi att varje andetag är en gåva. Från och med den dagen vi började genomföra banbrytande sömnapnébehandlingar under 1989, har vårt mål varit att leverera livsförändrande produkter och lösningar till patienter med sömnapné och andra andningsbesvär världen över, och sprida medvetenhet om dessa tillstånd och behandlingar.

Vår logotyp, ResMeds typiska blåa-till-röda pulskurva, föreställer ett hälsosamt andetag- precis som vårt mål för varje patient som lider av sömnapné och andra andningssvårigheter. Den symboliserar hur vårt blod syresätts vid varje andetag och hjärtslag och representerar själva anledningen till att ResMed finns här idag: för att varje andetag ska bli en ny chans för positiv förändring.

Vårt uppdrag är att förändra 250 miljoner liv fram till 2025. Vi är stolta över att tillverka utrustning och anslutna vårdlösningar som ger personer med sömnapné, KOL och andra andningssjukdomar andetagets gåva.

Syfte och mål

Vårt mål är att leverera livsförändrande produkter och anslutna vårdlösningar till patienter med sömnapné eller andra andningsförhållanden över hela världen och sprida medvetenhet om dessa tillstånd och behandlingar. Vårt mål är tvåfaldigt:

 1. Förse patienter med sömnapné, KOL och andra andningsproblem med livsförändrande diagnoser och behandlingar, och
 2. Möjliggöra fjärrkontroll och självövervakning via våra behandlingsenheter för att förbättra patienternas erfarenheter, resultat och hälsa samt klinikernas patienthanteringseffektivitet.

Vi säljer ett omfattande sortiment av produkter i mer än 140 länder över hela världen genom direktkontor och ett nätverk av distributörer. Mer än 11 miljoner ResMed-enheter är molnanslutna och delar handlingsbar data med kliniker och patienterna själva för att förbättra deras behandlingserfarenhet, efterlevnad och övergripande hälsa.

Då 7 procent av de årliga intäkterna går till forskning och utveckling har vi för avsikt att främja innovativ teknik inom sömn- och andningsmedicin för att kommersialisera innovativa produkter som omfattar dessa teknologier runt om i världen och alltid utöva högsta standard gällande etik och kvalitet.

År 1981 beskrev och utvecklade professor Colin Sullivan och hans kollegor vid University of Sydney CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), den första framgångsrika, icke-invasiva behandlingen för obstruktiv sömnapné (OSA).

När de framgångsrika resultaten hade publicerats iLancetbörjade Sullivan, som redan patenterat teknologin, leta efter en lämplig partner för att kommersialisera denna livsförändrande teknik. 1986 kontaktade han Chris Lynch, VD för Baxter Center for Medical Research och vice VD för Forskning och utveckling hos Baxter Healthcare, som i sin tur kontaktade sin Baxter-medarbetare, dr Peter Farrell.

År 1987 investerade Farrell, å Baxters vägnar, i Sullivans teknik för att kunna vidareutveckla CPAP-prototypen och genomföra kliniska tester på en grupp patienter med svår sömnapné. 1989, efter att Baxter av olika orsaker beslutat sig för att inte ge sig in på sömnapné-marknaden, grundade Farrell ResMed (förkortning av “Respiratory Medicine”) för att köpa Sullivans sömnteknik från Baxter och att kommersialisera sin CPAP-prototyp för att möjliggöra skalbar enhetsproduktion för att göra CPAP:n tillgänglig för världen i stort.

Sedan dess har ResMed levererat gällande Farells löfte: att göra CPAP-masker, CPAP-maskiner och respirator för hemmabruk bekvämare, tystare och lättare att använda. De har också blivit världsledande inom programvara för fjärr- och självövervakning med mer än tre miljoner patienter världen över som fjärrövervakas av läkare. Programvaran har visat sig öka patienternas behandlingsnivå och klinikernas affärseffektivitet.

Nya anmärkningsvärda produkter är:

 • 2017: AirTouch F20,en hel ansiktsmask med minnesskumkudde för revolutionerande komfort
 • 2017: AirMini, världens minsta CPAP-maskin. Den väger mindre än ett halvt kilo, med vattenfri luftbefuktning och styrs med en smartphone-app
 • 2016: AirFit 20 nasal- och ansiktsmasker med InfinitySeal silikonkuddar, som passar 99 % respektive och 97 % av alla bärare1-4
 • 2015: S+, världens första kontaktlösa sömn-tracker (nästa generations tracker är SleepScore Max, släpptes i november 2017 av SleepScore Labs, ett bolag samägt av ResMed, Dr. Oz och Pegasus Capital)
 • 2014: Air10 Series CPAP-maskiner som är mindre, tystare och molnbaserade
 • 2014: AirSense 10 AutoSet for Her, världens enda CPAP utformad för att behandla kvinnospecifik, mild till moderat obstruktiv sömnapné
 • 2014: Astral, en lätt, bärbar respirator för hemmabruk. År 2016 blev det världens första respirator med molnansluten fjärrövervakning

Intäkterna under ResMeds första räkenskapsår (1990) var mindre än 1 miljon dollar och med endast 9 anställda. Från och med juli 2017 är ResMed ett S&P 500-företag med en marknadsandel på över 10 miljarder dollar och årliga intäkter över 2 miljarder dollar. De sysselsätter över 6000 personer globalt och arbetar i mer än 120 länder.

Idag är ResMeds grundare Peter Farrell styrelseordförande i ResMeds styrelse. Hans son Michael “Mick” Farrell, ResMed-anställd i mer än 15 år, har varit VD sedan 2013.

ResMeds ledning har åtagit sig att följa de högsta standarderna för etik och professionell integritet, vilket leder till goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och vårt globala ResMed-lag. Läs mer

ResMeds mission

ResMed förändrar liv genom att utveckla, tillverka och distribuera innovativa medicinska enheter och molnbaserade programlösningar för att bättre diagnostisera, behandla och hantera sömnstörande andning, KOL och andra viktiga kroniska sjukdomar.

Ansvar

Ledningen och anställda på alla nivåer har ansvar för att göra miljöpåverkan av ResMeds åtgärder så små som möjligt.

Miljöpolicyutlåtande

ResMed är engagerade i att arbeta med våra anställda, leverantörer och kunder för att skydda miljön och med det samtidigt systematiskt sänka våra utgifter. Vi strävar efter att uppnå detta genom att:

 • Eliminera onödigt slöseri i alla våra system och processer genom att t.ex. minimera vår användning av naturresurser.
 • Minimera vår grad av förorening, speciellt vårt avfall till deponier som inte är nedbrytbart.
 • Utforma och utveckla produkter med minskad effekt på miljön genom hela deras livscykel.
 • Öka våra anställdas medvetenhet om vilka effekter på miljön deras beslut och åtgärder får.
 • Övervaka vår mijlöprestanda och samarbeta med anställda, leverantörer, kunder och regleringsorgan med avsikt att kontinuerligt tillföra förbättringar.
 • Uppfylla våra efterlevnadsskyldigheter, vilket omfattar tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förordningar, samt relevanta internationella program vars mål är att sänka nivån av skadliga föroreningar.

ResMed's logo

Vår logotyp, ResMeds signatur blå-röd pulskurva, visar ett enda friskt andetag – vårt mål för varje sömnapné och andningsvårdspatienter, varje gång. Det symboliserar hur vårt blod blir syresatt med varje andetag och hjärtslag, och representerar just anledningen till att ResMed är här i dag: att göra varje andetag till en ny chans för positiv förändring.