PAP-behandling med AirSense 11 | ResMed Sverige

Börja rätt. Och fortsätt.

I kombination är AirSense 11-apparaten, myAir-appen och en ResMed-mask ett komplett system som är fullt av individanpassad support och tips. Det är utformat för att ge dig en trygg start1 på din PAP-behandling och skapa positiva vanor som håller i längden.

STEG 1

Starta behandlingen

Du behöver

Användarvänlig utrustning
En skonsam introduktion till behandlingen
Användbar information och påminnelser

Våra lösningar

Vårt kompletta behandlingsekosystem är utformat för att ge dig stegvisa råd under varje del av din PAP-behandling, redan från att du öppnar förpackningen. En användarvänlig AirSense 11-apparat, plus myAir-appen och en ResMed-mask, kan ge dig en positiv start på behandlingen.

AirSense 11 ger guidad support

Personlig behandlingsassistent i myAir

Personlig behandlingsassistent är en funktion som endast finns i myAir-appen för AirSense 11. Den hjälper dig att börja behandlingen på rätt sätt, och finns som stöd under hela PAP-behandlingen. Några av fördelarna är:

 • Startguide: stegvisa instruktionsvideor som hjälper dig att sätta ihop apparaten på rätt sätt
 • Maskjusteringsguide: en videoguide som hjälper dig att få masken att sitta bra och ger råd om hur du löser maskläckage
 • Provomgång: en tillvänjningsfunktion1 som låter dig prova olika trycknivåer gradvis, innan ditt första riktiga behandlingstillfälle
PAP-patient-som-använder-personlig-behandlingsassistent-i-myair-appen-från-resmed bilder-av-myair-appen-med-personlig-behandlingsassistent-för-pap-patienter

Användarvänlig design

sömnapné-airsense-11-PAP-nattduksbord-natt

AirSense 11-ekosystemet är utformat för att vara lätt att använda. Andra praktiska funktioner är:

 • En modern pekskärm som gör det enkelt att sätta igång PAP-behandlingen när det är läggdags
 • En användarvänlig app som är fylld med praktiska råd och supportfunktioner och som enkelt kan parkopplas med apparaten via Bluetooth
 • Ett brett utbud av masker så att du kan fortsätta sova som du vill

STEG 2

Vänja sig vid behandlingen

Du behöver

Praktiska lösningar
Behaglig behandling
Lösningar för att hålla kontakten med din vårdgivare

Våra lösningar

AirSense 11-ekosystemet är utformat för att du ska kunna skapa positiva vanor kring din sömnapnébehandling, hantera utmaningar och få ut mesta möjliga av PAP-behandlingen.

AirSense 11 ger dig kontrollen

Individanpassade behandlingstips med myAir-appen

I din anslutna AirSense 11-apparat och myAir-appen finns inbyggda coachningssystem, felsökningstips och instruktionsvideor. Istället för att behöva kontakta din vårdgivare för hjälp med enklare problem kan du lösa dem själv. Några av funktionerna i myAir är:

 • en daglig poäng som hjälper dig att förstå behandlingen och se vad som kan förbättras
 • individanpassade coachningstips som hjälper dig att felsöka vanliga problem som läckage
 • motiverande meddelanden som hjälper dig fortsätta på lång sikt
myair-app-bilder-coachning-för-pap-patienter-resmed bilder-av-myair-appen-coachning-för-cpap-patienter

Ett integrerat system för feedback

Ibland kanske du känner att du inte behöver ett vanligt vårdbesök, utan att det framför allt är råd och bekräftelse du behöver. Care Check-In är en funktion i AirSense 11 där du kan dela med dig av dina upplevelser av behandlingen. Det är ett praktiskt sätt att hålla din vårdgivare uppdaterad. Så här fungerar det:

 • Du svarar på Care Check-In-frågor som visas på apparaten och i myAir-appen
 • Du får förslag som kan hjälpa dig att lösa enklare problem som har uppstått
 • Vårdgivaren ser svaren du lämnat i Care Check-In
 • Vårdgivaren får en bättre bild av hur det går för dig och kan ge dig ytterligare stöd, om det behövs
bilder-av-myair-appen-med-care-check-in-för-cpap-patienter bilder-av-myair-appen-med-care-check-in-för-cpap-patienter

STEG 3

Fortsätta med behandlingen

Du behöver

Vård av hög kvalitet på lång sikt
Tilltro till att behandlingen fungerar
Tillgång till teknikuppgraderingar

Våra lösningar

Med AirSense 11 kan du känna dig säker på PAP-apparatens kvalitet. Trådlösa programuppgraderingar ger dig tillgång till ResMeds senaste tekniska framsteg inom sömnapnébehandling. Om du byter mask får du hjälp att anpassa dig genom AirSense 11 och Personlig behandlingsassistent.

AirSense 11 gör det enkelt att fortsätta

Beprövade algoritmer och pålitliga funktioner

I vardagen kan det vara svårt att hålla fast vid goda vanor, som PAP-behandling. Då är det en fördel om PAP-behandlingen är behaglig och anpassad efter dina behov. Några av funktionerna i AirSense 11 är:

 • Avancerade algoritmer , till exempel For Her-algoritmen, som ger ett individanpassat svar på kvinnors unika behov vid obstruktiv sömnapné.
 • AutoRamp, som gör att behandlingen startas med ett lågt tryck så att du kan somna mer naturligt.
 • Trycklättnad vid utandning (EPR), som varsamt sänker behandlingstrycket vid utandning så att det blir lättare för dig att andas ut.
airsense-11-pap-apparat-med-autoset-algoritm

Framtidens vårdinnovationer

airsense-11-pap-apparat-diagnostik-pågår

Programvaran i AirSense 11 kan uppgraderas och förbättras på distans. Några av de tekniska funktionerna är:

 • Trådlös uppgradering, vilket gör att AirSense 11-apparaten kan ta emot programuppgraderingar när nya funktioner lanseras
 • Inbyggd apparatdiagnostik som säkerställer att ljudnivån från apparatens motor uppfyller våra kvalitetsstandarder.*

myAir-användare sover mer på nätterna

myAir-app-och-coachning-program-för-cpap-patienter-resmed_mobil

Om du använder myAir** kan du sova i genomsnitt 46 minuter mer per natt2 än andra PAP-användare. myAir-appen kan laddas ned från App Store® eller Google Play.

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Vilka apparater och tillbehör som är tillgängliga och tillgången till myAir-appen varierar beroende på region. Kontakta oss för mer information.

Referenser:

*Med funktionen för apparatdiagnostik analyseras korta klipp med motor- och turbinljud för att bekräfta att apparatens ljudnivå uppfyller våra kvalitetsstandarder. Funktionen för apparatdiagnostik spelar inte in ljud från omgivningen och alla data omvandlas till anonymiserad numerisk kod innan de överförs.

**myAir är inte tillgängligt i alla länder. Vissa funktioner i myAir är endast tillgängliga i myAir-appen.

 1. ResMed Air11-undersökning med 146 patienter, som genomförts mellan 28 juni och 29 juli 2021. F19: 62 % av patienterna uppgav att de kände sig trygga i börja med PAP-behandling efter att ha fått AirSense 11 installerad, N=119 respondenter. F10: 63 % av patienterna uppgav att PTA fick dem att känna sig trygga med att konfigurera sin PAP-apparat korrekt, N=49 respondenter. Journaldata, ID A5043180.
 2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A ResMed sponsored study of how myAir users behave better. 2016