NIV-behandling i hemmet för KOL-patienter: varför, när och hur? | ResMed

NIV-behandling i hemmet för KOL-patienter.

Ta del av forskning och bredare vetenskapliga och kliniska perspektiv gällande patienturval och behandlingsätt.

Varför ska KOL-patienter behandlas med NIV i hemmet?

Nya rön indikerar att NIV-behandling i hemmet innebär fördelar för KOL-patienter med kvarstående hyperkapni.1-4

Minskad risk för återinläggning

Patienter med kvarstående hyperkapni som behandlas med NIV i hemmet och syrgasbehandling löper lägre risk för återinläggning och dödsfall än de som endast får syrgasbehandling.2

Improved-survival-icon

Högre överlevnadsgrad

NIV i hemmet kan öka överlevnadsgraden och livskvaliteten för patienter med kronisk stabil hyperkapni.1

effective-treatment-healthcare-icon

Effektiv behandling

Utfallet av HOT-HMV-studien och en associerad hälsoekonomisk analys visar att syrgasbehandling plus NIV är både kliniskt effektivt och kostnadseffektivt.2-4

När ska patienter ordineras NIV i hemmet?

Nyligen genomförda kliniska studier pekar på vikten av noggrann utvärdering av patienternas fenotyp samt av tidpunkt och användning av NIV i hemmet för att säkerställa att de patienter som behandlas är de som sannolikt har störst nytta av behandlingen.5

 Nya rön

Publicerade data visar att KOL-patienter med kronisk andningssvikt med hyperkapni eller kvarstående hyperkapni 2-4 veckor efter en akut exacerbation har stor möjlighet att få nytta av NIV i hemmet.1,2

Flödesdiagram som visar urval av patienter för NIV-behandling i hemmet baserat på data från kliniska studier1,2

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

Hur ska KOL-patienter behandlas med NIV i hemmet?

Att välja ventilatorinställningar:
En klinisk granskning

Aktuella studier visar att användning av högre inandningstryck som minskar förhöjda koldioxidnivåer är viktigt för framgången med hem NIV-behandling hos patienter med ihållande hyperkapni.1,2

Uppkopplad vård för ventilationspatienter

Med distansmonitorering av patienter med ventilatorer får du tillgång till detaljerade patientdata, så att du kan identifiera problem och ingripa snabbt och proaktivt om patienten behöver det.

Fortsätt utforska

ResMed Academy Online ger sjukvårdpersonal tillgång till ett stort utbud av utbildningsresurser på ett enkelt sätt.

Utforska

Läs om huvudresultaten från de senaste kliniska studierna och vilken inverkan de har på beslut om behandling och urval av patienter.

Utforska

Följ ResMeds sida Clinical Respiratory News – en bra källa till kliniska nyheter inom andningsvård.

Utforska

Referenser:

*Dessa instruktionsvideor om NIV i hemmet är endast avsedda för sjukvårdspersonal och baseras på 2019 års GAV-rekommendationer. GAV-rekommendationerna baseras i sin tur på litteratur och klinisk erfarenhet. Vårdprotokollet är fortfarande den ordinerande läkarens ansvar och apparatinställningarna måste anpassas utifrån varje enskild patients behov.

  1. Köhnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P, et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:2177-2186.
  3. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)  with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of  COPD in the United Kingdom (UK). Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  1. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United States (US) Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  2. Murphy PB, Hart N. Home Non-Invasive Ventilation for COPD: How, Who and When? Arch Bronconeumol 2018;54:149-54.