NIV-behandling i hemmet för KOL-patienter.

Ta del av forskning och bredare vetenskapliga och kliniska perspektiv gällande patienturval och behandlingsätt.

Varför ska KOL-patienter behandlas med NIV i hemmet?

Nya rön indikerar att NIV-behandling i hemmet innebär fördelar för KOL-patienter med kvarstående hyperkapni.1-4

Minskad risk för återinläggning

Patienter med kvarstående hyperkapni som behandlas med NIV i hemmet och syrgasbehandling löper lägre risk för återinläggning och dödsfall än de som endast får syrgasbehandling.2

Improved-survival-icon

Högre överlevnadsgrad

NIV i hemmet kan öka överlevnadsgraden och livskvaliteten för patienter med kronisk stabil hyperkapni.1

effective-treatment-healthcare-icon

Effektiv behandling

Utfallet av HOT-HMV-studien och en associerad hälsoekonomisk analys visar att syrgasbehandling plus NIV är både kliniskt effektivt och kostnadseffektivt.2-4

När ska patienter ordineras NIV i hemmet?

Nyligen genomförda kliniska studier pekar på vikten av noggrann utvärdering av patienternas fenotyp samt av tidpunkt och användning av NIV i hemmet för att säkerställa att de patienter som behandlas är de som sannolikt har störst nytta av behandlingen.5

 Nya rön

Publicerade data visar att KOL-patienter med kronisk andningssvikt med hyperkapni eller kvarstående hyperkapni 2-4 veckor efter en akut exacerbation har stor möjlighet att få nytta av NIV i hemmet.1,2

Flödesdiagram som visar urval av patienter för NIV-behandling i hemmet baserat på data från kliniska studier1,2

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

Referenser:

*Dessa instruktionsvideor om NIV i hemmet är endast avsedda för sjukvårdspersonal och baseras på 2019 års GAV-rekommendationer. GAV-rekommendationerna baseras i sin tur på litteratur och klinisk erfarenhet. Vårdprotokollet är fortfarande den ordinerande läkarens ansvar och apparatinställningarna måste anpassas utifrån varje enskild patients behov.

  1. Köhnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P, et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:2177-2186.
  3. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)  with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of  COPD in the United Kingdom (UK). Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  1. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United States (US) Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  2. Murphy PB, Hart N. Home Non-Invasive Ventilation for COPD: How, Who and When? Arch Bronconeumol 2018;54:149-54.