Högflödesbehandling i hemmet - ResMed Sverige

Högflödesbehandling i hemmet

Nasal högflödesbehandling innebär att uppvärmd, befuktad luft/syrgas med högt flöde administreras genom en uppvärmd inandningskrets med näsgrimma.
Högflödesbehandling kan administreras på olika sätt. På den här sidan beskrivs endast nasal högflödesbehandling.

Hur fungerar högflödesbehandling i hemmet?

Högflödesbehandling (HFT) är utformat för att administreras via en näsgrimma för högflödesbehandling (NHFC) där man tillför en uppvärmd och befuktad blandning av luft och syrgas som håller en temperatur mellan 31 °C och 37 °C.
Vid HFT i hemmet kan flödeshastigheter mellan 10 l/min och 60 l/min användas. Om syrgas tillförs kan upp till 15 l/min ges. Vilken konfiguration som används beror på patientens behov.

Funktionsmekanism för högflödesbehandling:

Högflödesbehandling kan underlätta andningen tack vare olika effekter på:

  • Mukociliär rening och sekrethantering1
  • Dyspné vid högintensiv fysisk aktivitet2-4
  • Andningsarbete 5

Högflödesbehandling innebär också fördelar för patienten, till exempel:

  • Förbättrad komfort och livskvalitet6,7
  • Färre akuta exacerbationer av KOL och färre sjukhusinläggningar6,7

För vem kan högflödesbehandling vara fördelaktigt?

Högflödesbehandling kan vara indikerat för hemanvändning för KOL-patienter som har kronisk hosta med slemproduktion.1,6

 

När kan högflödesbehandling användas?

Högflödesbehandling kan användas i hemmet under dagtid eller på nätterna. Patienten kan prata, äta och sova under pågående behandling. Eftersom det finns vatten i den uppvärmda befuktaren måste försiktighet iakttas när apparaten flyttas. Patienten kan placera sin behandlingsapparat på en stabil yta och fortsätta med vardagliga sysslor som att läsa och titta på TV.

 

Varför bör högflödesbehandling ordineras i stället för andra tillgängliga behandlingar?

Högflödesbehandling är inte en ersättning för syrgasbehandling, men det hjälper patienten till en bättre sekrethanteirng samtidigt som det har positiva effekter på andningen.1

 

Vilka komponenter ingår vid högflödesbehandling?

De viktigaste komponenterna för högflödesbehandling är: en luft-/syrgasblandning (med eller utan blandare), en flödesgenerator, en uppvärmningsenhet, en befuktare, en uppvärmd inandningskrets (för att förhindra kondensering) samt (för nasal HFT) en mjuk, icke-ockluderande näsgrimma.

HFT lämpar sig för användning i hemmet. För hemapparater krävs ingen högtrycksport för syrgastillförsel, turbinen sitter inuti apparaten och designen gör att apparaten är enkel att förstå och använda i hemmet.
Vissa HFT-apparater lämpar sig också för distansmonitorering.

 

Mer om högflödesbehandling

Läs om huvudresultaten från de senaste kliniska studierna om högflödesbehandling via näsan för KOL-patienter i hemmet.

Lumis HFT är en innovativ apparat för bekväm högflödesbehandling i hemmet av patienter med KOL.

Högflödesbehandling i hemmet Vanliga frågor

Högflödesbehandling kan konfigureras med eller utan tillförsel av ytterligare syrgas, beroende på patientens behov. Syrgas kan tillsättas med flödeshastigheter upp till 15 l/min.

Ja. Behandlingssystemen för högflödesbehandling har utformats för användning i hemmet. Ingen högtrycksport för syrgastillförsel behövs, turbinen sitter inuti apparaten och designen gör att apparaten är enkel att förstå och använda i hemmet.

Högflödesbehandling i hemmet kan användas under dagtid och/eller på nätterna. Antalet användningstimmar varierar beroende på patientens tillstånd och behov.

Den främsta fördelen för KOL-patienter som behandlas med syrgas är möjligheten till mukociliär rening, samt övriga effekter av högflödesbehandling.

Nej. Högflödesbehandling ska anses som en kompletterande behandling som sätts in baserat på patientens behov.

Det generella svaret är nej, eftersom högflödesbehandling inte innefattar ventilation eller tryckstöd. Däremot kan högflödesbehandling vara fördelaktigt för patienter med hyperkapni om den används mellan NIV-behandlingstillfällena, eftersom den ökar komforten under dessa perioder.9

HFT innefattar inte ventilation eller tryckstöd till patienter med nedsatt funktion i andningsorganen. Mer information om mekanisk ventilation finns här, och information om CPAP finns här

HFT utgörs av ett justerbart flöde på mellan 15–60l/min vid en temperatur på 31–37 °C. Dessutom kan befuktningsnivån justeras för att förbättra patientkomforten och motverka kondensering.

Forskning har visat att märkbara effekter kan uppnås med användning i >1–2 timmar.6,7 Det finns potentiella fördelar med att använda högflödesbehandling under så lång tid som möjligt.

I en annan studie konstaterades att cirka 6 timmars användning, främst nattetid, är lämpligt.6

Ja, högflödesbehandling kan användas oavsett om patienten sover eller är vaken.

Ja. Det höga flödet och befuktningen har en positiv effekt på toppinandningsflödet och syrgastillförseln blir mer effektiv, vilket är viktigt under fysisk aktivitet.3​ Detta lindrar dyspnésymtomen under träning.2-4 Eftersom det finns vatten i den uppvärmda befuktaren måste försiktighet iakttas när apparaten flyttas under träning.8

Ljudnivån beror på vilken apparat och vilket flöde som används.

Befuktning spelar en viktig roll för att behandla gaserna, eftersom syrgas är mycket kallt och torrt.

Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma – Använd endast näsgrimmor som rekommenderats av ResMed

Referenser:

1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation.
Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
4. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High-Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
5. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
6. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
7. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
8. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
9. Spoletini G, Mega C, Pisani L, Alotaibi M, Khoja A, Price LL, Blasi F, Nava S, Hill NS. High-flow nasal therapy vs standard oxygen during breaks off noninvasive ventilation for acute respiratory failure: A pilot randomized controlled trial. J Crit Care. 2018 Dec;48:418-425. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.10.004. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30321833.