Behandlingsalternativ för respiratoriska sjukdomar | ResMed

Behandlingsalternativ för respiratoriska sjukdomar

Målet med mekanisk ventilation är att:

  • förbättra utbytet av syre och koldioxid mellan blodet och luften i patientens lungor.
  • stödja patientens andningsarbete1 när hans/hennes fysiologi inte räcker till.

ResMed erbjuder flera olika mekaniska ventilationsalternativ för invasiva och noninvasiva användningsområden, som passar olika patienter och vårdmiljöer.

Vårt sortiment av noninvasiva (NIV) ventilationslösningar inkluderar behandlingsapparater som kompletteras av masker med senaste tekniken för komfort och prestanda, patienthanteringsprogram, tillbehör, utbildning och service.

Läs mer

 

Lär dig hur icke-invasiv ventilation (NIV) och invasiv ventilation (IV) ger stöd till patienter som lider av andningsinsufficiens.

 

Lär dig mer om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Invasiva och noninvasiva ventilationsapparater

ResMed erbjuder en rad produkter för användning på sjukhuset eller hemmet.

Behandlingsapparat för noninvasiv ventilation för patienter som andas spontant.

Läs mer

Behandlingsapparat för noninvasiv ventilation som kan göras invasiv, för patienter som andas spontant.

Läs mer

Behandlingsapparat med invasiv och noninvasiv ventilation för patienter med olika grad av ventilationsbehov.

Läs mer

Referens:

  1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.