Högflödesbehandling i hemmet vid KOL | ResMed

Högflödesbehandling i hemmet vid KOL

Läs mer om hur högflödesbehandling i hemmet kan ge positiva resultat för KOL-patienter som har problem med sekrethantering, och utforska ResMeds lösningar och forskning på det här området.

Läs mer: Högflödesbehandling i hemmet vid KOL

Läs om när högflödesbehandling kan vara indikerat för hemanvändning för KOL-patienter som har problem med sekrethantering.

Läs om huvudresultaten från de senaste kliniska studierna om funktionsmekanismen för högflödesbehandling i hemmet samt kliniska utfall hos patienter med KOL.

Lumis HFT är en innovativ apparat för bekväm högflödesbehandling i hemmet av patienter med KOL

Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma. Använd endast näsgrimmor som har rekommenderats av ResMed.