Högflödesbehandling i hemmet vid KOL

Läs mer om hur högflödesbehandling i hemmet kan ge positiva resultat för KOL-patienter som har problem med sekrethantering, och utforska ResMeds lösningar och forskning på det här området.

Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma. Använd endast näsgrimmor som har rekommenderats av ResMed.