COVID-19 - ResMed Sverige

ResMed Europa COVID-19 Information

Söker du efter ResMed-information om COVID-19? Upptäck vår regelbundet uppdaterade FAQ-sida. Om du inte hittar svaret på din fråga här, kontakta vår kundtjänst: reception@resmed.se

Hos ResMed engagerar vi oss för att leverera andningsvårdsprodukter till länder och sjukvårdssystem världen över, precis som vi gjort i flera årtionden. Nu när coronaviruset (covid-19) fortsätter sprida sig i hela världen, står vi starka bredvid vårdgivare och yrkesmänniskor som behandlar dem som behöver en mycket hög vårdnivå.

Vårt långsiktiga engagemang för att ge patienter med andningsstörningar ett bättre liv är till stor hjälp för oss i denna utmanande tid. Vi gör allt vi kan för att nå ut till våra kunder för att upplysa, engagera och utbilda om hur nödvändiga behandlingar kan ges så fort som möjligt. Vårt utbud av invasiva och noninvasiva ventilationssystem, CPAP-behandling, syrgasbehandling, masker och digitala lösningar för distansmonitorering fortsätter vara en hjälp att ge livsviktigt andningsstöd på sjukhus och hemma.

Svar på kundfrågor om coronaviruset

LEVERANSKEDJA

Den andra vågen av covid-19-pandemin påverkar nu många europeiska marknader. Vi är medvetna om den viktiga roll som ventilatorer spelar i dessa tider, och därför vidtar vi flera åtgärder för att säkerställa kontinuiteten i produktleveranserna och möta patienternas behov.

Som tillverkare av ventilatorer och dess utrustning har vi infört processer och policyer som gör den maximalt tillgänglig för alla som behöver den. Vi följer noggrant utvecklingen av efterfrågan i relation till lagernivåerna i Europa och har den tillverkningskapacitet som behövs för att kunna reagera snabbt på plötsliga förändringar. Efter den första vågen upprätthåller vi nu höga lagernivåer av covid-19-konsoliderad utrustning för Europa. Dessutom har vi ökat vårt säkerhetslager av oventilerade masker och viktiga tillbehör, där vi såg en ökad efterfrågan under den inledande covid-19-vågen.

För ett mindre antal artiklar (vissa Astral-kretskonfigurationer) har vi fortfarande en del restbeställningar kvar eftersom våra leverantörer inte har kommit ikapp helt och hållet efter det första utbrottet som ledde till ökad efterfrågan. Under tiden fortsätter vi att i möjligaste mån köpa in alternativa artiklar för att kunna erbjuda lösningar till våra kunder.

För att säkra tillräckliga leveranser av våra produkter till patienter i hela Europa, upprätthålla vårdkontinuiteten i regionen och se till att vi är redo att möta en ökad efterfrågan kommer vi att övervaka alla beställningar som görs från oss och förbehåller oss rätten att delleverera de beställda kvantiteterna. Detta gäller tills vidare. Sedan de första utbrotten av covid-19 i Europa har ResMed prioriterat reparationer av bland annat ventilatorer på servicecenters för att så många enheter som möjligt ska vara tillgängliga för sjukhus och patienter.

För att underlätta bästa möjliga tillgänglighet av våra produkter, är det viktigt att ha en tidig indikation på att större mängder behövs under de närmaste veckorna för att hantera vår tillverkningskapacitet. Vårt mål är att bibehålla vårdkontinuiteten i alla länder, så vi övervakar och prioriterar alla beställningar som görs. Vi kan vi komma att behöva delleverera beställningar på efterfrågade kvantiteter vid behov.

I så fall ber vi dig kontakta din lokala ResMed-representant så att de kan centralisera era olika behov.

Alla beställningar av ventilatorer övervakas för närvarande så att vi kan fördela dem över den europeiska regionen. Till följd av det har vi implementerat en tilldelningsprocess som utförs två gånger i veckan. Din beställning kan delas upp i flera leveranser som kan levereras i etapper under en tidsperiod. För att få en rättvis fördelningsprocess fördelas leveransvolymerna mycket sent i processen för leverans samma eller nästa dag. Vi har mycket hög efterfrågan för tillfället.

För att säkerställa en effektiv process kan vi inte ge några förhandsaviseringar om leveranser. Alla beställningar finns dock i vårt system och utförs så snart som artiklarna finns tillgängliga. Vi gör allt vi kan för att leverera så många beställningar som möjligt varje dag.

För kunder som för närvarande får beställningsbekräftelser:

Alla beställningar av ventilatorer och tillbehör övervakas för närvarande så att vi kan fördela dem över den europeiska regionen. För att upprätthålla detta visas alla ventilatorer som restnoteringar på din beställningsbekräftelse. För att få ett rättvist fördelningssystem fördelas leveransvolymerna mycket sent i processen för leverans samma eller nästa dag.

För att säkerställa en effektiv process kan vi inte skicka några förhandsaviseringar om leveranser. Om du har tagit emot en delleverans och vill bekräfta antalet utestående artiklar i en beställning, ber vi dig kontakta vårt kundtjänstteam. Alla utestående beställningar eller delbeställningar sparas i vårt system och granskas under nästa tilldelningsprocess två gånger i veckan.

För andra produkter än ventilatorer visas restnoteringar på beställningsbekräftelsen som vanligt. ResMed uppfyller alla restbeställningar så snart produkterna blir tillgängliga och våra lager i Europa arbetar intensivt varje dag för att utföra beställningar. Vi är medvetna om att det för vissa länder förekommer uppehåll i transporterna på grund av stockningar vid gränsen. Du kan vara säker på att vi arbetar outtröttligt för att hålla leveranserna igång.

Alla beställningar finns i vårt system och tas om hand så snart som möjligt.

För kunder som för närvarande får beställningsbekräftelser:

Alla beställningar av ventilatorer och tillbehör övervakas för närvarande så att vi kan fördela dem över den europeiska regionen. För att få ett rättvist fördelningssystem fördelas leveransvolymerna mycket sent i processen för leverans samma eller nästa dag.

För att säkerställa en effektiv process kan vi inte skicka några aviseringar om restnoteringar eller förhandsaviseringar om leveranser. Om du har tagit emot en delleverans och vill bekräfta antalet utestående artiklar i en beställning, ber vi dig kontakta vårt kundtjänstteam. Alla utestående beställningar eller delbeställningar sparas i vårt system och granskas under nästa tilldelningsprocess två gånger i veckan.

För andra produkter än ventilatorer utförs restbeställningarna så snart som varorna är tillgängliga. Även här gäller att för att säkerställa en effektiv process kan vi inte skicka några aviseringar om restnoteringar eller förhandsaviseringar om leveranser.

ResMed uppfyller alla restbeställningar så snart produkterna blir tillgängliga. Våra lager i Europa arbetar intensivt varje dag för att utföra beställningar. Vi är medvetna om att det för vissa länder förekommer uppehåll i transporterna på grund av stockningar vid gränsen. Du kan vara säker på att vi arbetar outtröttligt för att hålla leveranserna igång.

Alla beställningar finns i vårt system och tas om hand så snart som möjligt.

Alla ResMed-ventilatorer tillverkas och monteras i Sydney, Australien.

Ja, alla komponenter som har tillverkats i Kina för ResMeds produkter är säkra att använda och alla komponenter som har mottagits på en anläggning för ResMeds tillverkning genomgår en omfattande säkerhets-, renlighets- och kvalitetskontroll före tillverkning – processer som är utvecklade för att säkerställas gentemot hot för hälsan såsom COVID-19.

Ni är alla medvetna om hur covid-19-epidemin påverkar företagen i Europa. Tisdagen den 16 mars meddelade den franska regeringen en 15 dagar lång partiell nedstängning.
Som ett led i den gemensamma ansträngningen för att bekämpa covid-19-epidemin, och i enlighet med de tvingande åtgärder som regeringen har vidtagit, kommer produktionsanläggningen för Narval-antiapnéskenor (baserad i Saint-Priest i Frankrike) att stängas från och med kvällen den 20 mars och tills vidare.

Om du har skickat oss fysiska avtryck före detta datum kommer de att gjutas i tur och ordning för att tillverkas så snart som verksamheten återupptas.
Vi försäkrar att de beställningar som inte har kunnat levereras före detta datum kommer att skickas till dig som prioriterade ärenden snarast efter att vi öppnar igen.
Trots det tillfälliga tillverkningsstoppet arbetar vi intensivt för att hjälpa dig under den här komplexa perioden. En av våra åtgärder är att vi låter alla ResMed-medarbetare som kan fortsätta att arbeta på distans.

Om du är påverkad av en eftersläpning av beställningar som ett resultat av den tillfälliga stängningen kommer vi att kontakta dig inom de närmaste dagarna för att lämna ytterligare information.

I ett försök att maximera vår leveranskapacitet och minimera våra ledtider, reducerar vi för närvarande komplexiteten hos vårt produktutbud. Vi försöker få ditt godkännande för ändringar av dina beställningar innan de behandlas. Om du har fler frågor om din specifika beställning ber vi dig kontakta ResMeds lokala kundtjänst.

I ett försök att maximera vår leveranskapacitet och minimera våra ledtider, reducerar vi för närvarande komplexiteten hos vårt produktutbud. Vi försöker få ditt godkännande för ändringar av dina beställningar innan de behandlas. Om du har fler frågor om din specifika beställning ber vi dig kontakta ResMeds lokala kundtjänst.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Detaljerade anvisningar finns tillgängliga på produktsidor och supportsidor på resmed.se. Det finns flera officiella guider för ResMed-produkter, inklusive guider för konfiguration av våra ventilatorer. Kliniska guider kommer att göras tillgängliga på begäran.

Ytterligare information finns på vår kostnadsfria utbildningsplattform ResMed Academy Online. Här kan du få tillgång till en mängd utbildningsresurser, utbildningsaktiviteter och expertis – allt utformat för att bidra till att förbättra patientresultaten.

Om du inte redan har ett konto kan du anmäla dig till ResMed Academy Online, helt utan kostnad. Registreringsprocessen är enkel och bör inte ta mer än några minuter.

ResMed kommer snart att publicera fler utbildningsresurser på webinars.resmed.eu-webbplatsen, så gå snart in igen för att se om det finns mer information.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din lokala kund- eller säljrepresentant.

Vi förstår att många av er har frågor kring beställningar, tillgång och leverans mot bakgrund av coronaviruspandemin, och vi kommer därför regelbundet att uppdatera informationen till våra kunder runt om i världen. För att säkerställa att vår kommunikation når användarna så snart som möjligt har vi skapat en särskild sida med frågor och svar om covid-19. Den kommer att uppdateras så snart vi får tillgång till ny information.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din lokala kund- eller säljrepresentant.

SYRGAS

Astral och Stellar kan tillföras extra syrgas genom enheten via en syrgasport. Enheterna är konstruerade för att vara kompatibla med syrgas upp till en nivå på 30 L/min.
Lumis är kompatibel med extra syrgas på upp till 4 L/min i iVAPS-läge eller upp till 15 L/min i alla andra lägen.

Vid en fast syrgasflödeshastighet kommer den inandade syrgaskoncentrationen att variera beroende på ventilationsfunktion och -inställningar, patientens andningsmönster, maskval och graden av läckage.

FiO2

Astral:

När en vuxen patient använder en oventilerad slangkrets (dubbelslang och enkelslang med expirationsventil, invasiv och noninvasiv), kan nästan 100 % FiO2 uppnås med 30 liter syrgas/minut och över 80 % FiO2 kan uppnås med 15 liter syrgas/minut.

När en vuxen patient använder en ventilerad slangkrets (läckande krets), kan nästan 75 % FiO2 uppnås med 30 liter syrgas/minut och över 60 % FiO2 kan uppnås med 15 liter syrgas/minut.

Stellar:

När 30 liter syrgas per minut läggs till kan över 90 % FiO2 uppnås om det inte finns något läckage, och nästan 80 % med ett läckage på 20 L/min.

Astral och Stellar

Tillsätt extra syrgas genom att följa anvisningarna nedan:

  1. Lås upp intaget för lågflödessyrgas på apparatens baksida genom att trycka säkerhetsklämman uppåt.
  2. Sätt in syrgasslangens ena ände i syrgasporten. Slangen

låses på plats automatiskt.

  1. Sätt fast syrgasslangens andra ände vid syrgastillförseln.
  2. Starta ventilationen.
  3. Koppla på syrgasen och justera (vid syrgastillförseln) till den ordinerade flödeshastigheten eller FiO2-nivån.

För Astral-enheter:

För Stellar-enheter:

Ta bort extra syrgas:

Innan du tar bort extra syrgas från enheten måste du se till att syrgastillförseln är stängd.

  1. Lås upp syrgasintaget på apparatens baksida genom att trycka säkerhetsklämman uppåt.
  2. Ta bort kopplingsporten .

En koppling för lågtryckssyrgas (produktkod: 24971) behövs för att ansluta till syrgasslangen. Se nedan.

Lumis

För att ansluta extra syrgas till Lumis-enheter kan du antingen använda en ClimateLineAir Oxy-slang eller en syrgasadapter. Mer information om hur du tillsätter syrgas till Lumis finns i bruksanvisningen som följer med det tillbehör du väljer att använda.

Obs!

  • Om du tillsätter syrgas kan det tillförda trycket och noggrannheten för de visade och rapporterade värdena (t.ex. läckage, minutventilation och AHI) påverkas.
  • Se alltid till att apparaten är påslagen och luftflödet är igång innan syrgastillförseln kopplas på. Stäng alltid av syrgastillförseln innan du stänger av apparaten. Oanvänd syrgas kan ansamlas inne i apparaten och utgöra en brandrisk.

FILTER

För alla enheter (Astral, Stellar och Lumis) rekommenderas det att ett antibakteriellt filter för fukt- och värmeväxling (HME) eller antibakteriellt filter används för att minska risken för kontaminering. Även om ResMed levererar sådana filter kan andra tillverkare tillhandahålla liknande filter med samma antivirala/antibakteriella egenskaper.

För att förhindra risken för korskontaminering är det nödvändigt att ett antibakteriellt filter placeras på inandningsporten om apparaten ska användas på flera patienter.

Observera att filtren måste bytas ofta (se bruksanvisningen till filtret för mer exakt information) och även när apparaterna används på flera patienter.

Patienterna ska dessutom följa ResMeds bruksanvisning.

För att undvika korskontaminering måste ett antibakteriellt filter placeras på inandningsporten på Astral-enheter eller på luftutloppet på Stellar- och Lumis-enheter. Luftslangarna måste anslutas till andra sidan av filtret.

I Astral-enheter kan antibakteriella filter läggas till på både inandningsporten och utandningsporten. Detta rekommenderas när nebulisatorer används för att skydda apparaten.

Antibakteriellt HME-filter
Det antibakteriella HME-filtret måste placeras mellan patientänden av kretsen och patientgränssnittet.

Till patientgränssnitt räknas alla komponenter som placeras efter den enkla kretsens expirationsventil eller utandningsport, eller Y-delen på en dubbelkrets. Om det finns en ResMed-läckageventil ska det antibakteriella HME-filtret anslutas till patientsidan av den.

HME är passiva befuktningssystem som tar vara på värme och fukt från patientens utandningsgaser via ett internt membran. En HME ska inte användas med aktiv befuktning.

Patienterna ska dessutom följa ResMeds bruksanvisning.

Astral: maskinfiltret filtrerar partiklar på 10 µm och större. Det är ett dammfilter och måste bytas mellan patienter.

Stellar: Maskinfiltret i Stellar har en bakteriell filtreringseffektivitet på 99,540 % på ytvikten 100 g/m². Eftersom virus vanligtvis är mindre än bakterier (<0,1 µm) garanteras det inte att filtret tar bort dem från den tillförda luften. Filtret måste bytas mellan patienter.

Lumis: Standardluftfiltret i Lumis-apparater är gjort av non-woven polyester. Den genomsnittliga effektiviteten är >75 % för >7 µm dammpartiklar. Det hypoallergeniska luftfiltret är gjort av akryl- och polypropylenfibrer i polypropylenstruktur. Effektiviteten är > 98 % för 7-8 µm dammpartiklar; > 80 % för 0,5 µm dammpartiklar. Båda typerna av filter måste bytas mellan patienter.

Patienterna ska dessutom följa ResMeds bruksanvisning.

Obs! Om ett antibakteriellt filter används måste det kontrolleras efter tecken på fukt eller andra smittämnen, i synnerhet under befuktning. Om det inte görs kan det leda till ökat motstånd i kretsen.

Ytterligare anvisning för att använda Stellar med en extern befuktare:
Placera det antibakteriella filtret på luftutloppet och anslut den externa befuktaren till andra sidan av AB-filtret via luftslangen. Anslut den andra luftslangen från befuktaren till ResMed-läckageventilen.

Använd inte ett antibakteriellt filter med den interna befuktaren H4i.

Patienterna ska dessutom följa ResMeds bruksanvisning.

HEPA-filter tar bort minst 99,95 % av partiklar med en diameter motsvarande 0,3 µm från luften som passerar igenom det.

Antibakteriella filter och antibakteriella HME-filter filtrerar partiklar >0,1 µm vilket innebär att de är mer effektiva för att filtrera partiklar och mikroorganismer än HEPA-filter.

Patienterna ska dessutom följa ResMeds bruksanvisning och kliniska guide.

För att skydda luftintaget på Astral i en sjukhusmiljö måste personalen se till att luftfiltret inte blockeras av kläder eller andra föremål, inspektera luftintagsfiltret regelbundet och byta ut det vid behov.
Patienterna ska dessutom följa ResMeds bruksanvisning.

DESINFEKTION

Information om att rengöra och desinficera de externa ytorna på apparaten finns i den kliniska guiden. Eftersom covid-19 är ett nytt virus har specifika dekontamineringsmetoder dock inte validerats än.
Patienterna ska dessutom följa ResMeds rengöringsprocedurer i bruksanvisningen.