Fördelarna med myAir: från patienters synvinkel

Fördelarna med myAir: från patienters synvinkel

Dessa patientberättelser är äkta och dokumenterade redogörelser för individens svar på behandlingen. Resultat och resultat kan variera, och denna individs svar ger ingen indikation, garanti eller garanti för att andra personer kommer att ha samma eller liknande upplevelse.

myAir är utformad för att användaren enkelt ska kunna följa upp sin behandling

Rose tycker att myAir gör en verklig skillnad. Nu när hon kan få tillgång till dagliga sömndata och med tips och råd känner hon att hon kan vara mer delaktig i sin behandling och hon är mer motiverand att behandla sin obstruktiva sömnapné.

Den positiva effekten av PAP-behandling. Livskvalitet och energi 1, 2

Ta reda på mer

Läs om de senaste behandlingslösningarna, lär dig hur du kan förbättra din PAP-upplevelse och dra nytta av möjligheterna att förbättra din sömnkvalitet.

Om du precis har fått diagnosen kanske du har frågor eller funderingar, eller behöver lite tips och råd. Vi finns här för att hjälpa dig att få en så smidig start som möjligt på PAP-behandlingen.

Utforska

Med appen myAir kan du följa hur din behandling fungerar direkt i din smarta telefon eller surfplatta.

Till myAir

Din behandling fungerar bäst om du använder en PAP-mask som passar just dig. Det kan kännas överväldigande att försöka hitta rätt bland olika modeller och storlekar. Vi hjälper dig!

Läs mer

Se myAir support för relevant information relaterad till eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som bör beaktas före och under användning av produkten.

1. Weaver, T.E., et al., Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep, 2007. 30(6): p. 711-9.
2. Wimms, A.J., et al., Continuous positive airway pressure versus standard care for the treatment of people with mild obstructive sleep apnoea (MERGE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med, 2020. 8(4): p. 349-358.