De verkliga fördelarna med PAP-behandling | ResMed

De verkliga fördelarna 1, 2 med PAP-behandling: ur patientens synvinkel

De här patientberättelserna är hämtade ur verkligheten och dokumenterade erfarenheter av deras individuella respons på behandlingen. Utfall och resultat kan variera och varje persons individuella respons ger ingen indikation på eller garanti för att någon annan har samma eller liknande upplevelser.

Färre tupplurar med PAP-behandling

När Brooke W. började med PAP-behandling försvann hennes trötthet och hon kunde sluta sova middag

Att bli bekväm med behandlingen

Patienterna kan ibland uppleva det utmanande att andas med ett postitivt lufttryck. PAP-användaren Matt har några tips som kan hjälpa dig hjälpa dina patienter att anpassa sig.

myAir gör skillnad: hur appen för uppföljning hjälper patienterna att hålla sig följsamma till sin PAP-behandling

Ta reda på mer

Läs om de senaste behandlingslösningarna, lär dig hur du kan förbättra din PAP-upplevelse och dra nytta av möjligheterna att förbättra din sömnkvalitet.

Om du precis har fått diagnosen kanske du har frågor eller funderingar, eller behöver lite tips och råd. Vi finns här för att hjälpa dig att få en så smidig start som möjligt på PAP-behandlingen.

Utforska

Hjälp sömnapnépatienter att bli delaktiga i sin behandling och öka följsamheten till behandlingen under de första 90 dagarna med individanpassad support i myAir-appen.

Till myAir

Att välja en mask som passar patientens behov är en av de viktigaste faktorerna för en positiv PAP-upplevelse. ResMed maskkategorier speglar dina patienters behov och vanor, vilket gör det lättare att hitta rätt mask direkt.

Läs mer

Se myAir support för relevant information relaterad till eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som bör beaktas före och under användning av produkten.

1. Weaver, T.E., et al., Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep, 2007. 30(6): p. 711-9.
2. Wimms, A.J., et al., Continuous positive airway pressure versus standard care for the treatment of people with mild obstructive sleep apnoea (MERGE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med, 2020. 8(4): p. 349-358.