Vanliga symptom på SDB | ResMed

Vanliga symptom på SDB (sömnrelaterade andningsstörningar)

Det första tecknet på en sömnstörning är snarkning, även om många patienter inte inser att det kan tyda på något allvarligt. Det finns även andra symptom.

Andra symptom på sömnrelaterade andningsstörningar kan vara:

 • överdriven dagtrötthet (EDS)
 • dålig koncentration
 • morgonhuvudvärk
 • depression
 • nattsvettningar
 • viktuppgång
 • trötthet
 • glömska
 • sexuell dysfunktion
 • nokturi

Om din patient uppvisar något av dessa symptom är det viktigt att tala med honom eller henne om SDB samt rekommendera en sömnregistrering.

Det kan dock hända att patienten trots symptom på obstruktiv sömnapné inte lider av det, så det är viktigt att ställa rätt diagnos.

Symptom på sömnrelaterade andningsstörningar hos barn

Sömnrelaterade andningsstörningar drabbar även upp till 3 %1 av barn, och vanliga symptom inkluderar:

 • återkommande snarkning (vilket uppträder hos cirka 3,2 – 12 %1,2 av barn)
 • högljudd andning/förhöjd andningsansträngning
 • andningspauser med högljudd återupptagning av andningen
 • kronisk munandning
 • beteendeproblem, som hyperaktivitet och aggressivitet
 • orolig sömn

Det finns ett antal riskfaktorer som gör att barn har ökad benägenhet till sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive:

 • Adeonidhypertrofi
 • Kraniofaciala missbildningar
 • Medfödda syndrom (t.ex. Downs, Marfans, Pierre Robins sekvens, akondroplasi)
 • Fetma

Om symptom på sömnrelaterade andningsstörningar uppträder hos ett barn är det viktigt att antingen hänvisa barnet till en pediatrisk sömnläkare och/eller att rekommendera en sömnregistrering i syfte att fastställa om barnet faktiskt lider av en andningsstörning.

Ta reda på hur du begär en sömnregistrering.

Mer om sömnrelaterade andningsstörningar

Det finns tre typer av sömnapné: Obstruktiv sömnapné (OSA), Central sömnapné (CSA) och blandad eller komplex sömnapné. Varje typ har distinkta egenskaper som möjliggör diagnos.

Läs mer

När patienter med SDB inte behandlas har en ökad risk att utveckla allvarliga kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Ett betydande antal patienter med KOL har också SDB.

Läs mer

ResMed ger dig verktygen för att screena dina patienter för sömnrelaterade andningsstörningar, begära en sömnstudie och få dem diagnostiserade.

Läs mer

Referenser:

 1. Gislason T, et al. Chest. 1995
 2. Castronovo V, et al. J of Pediatrics. 2003