Uppkopplad vård - Nära vård | ResMed

Uppkopplad vård vid sömnapné

Uppkopplad vård vid sömnapné

ResMeds uppkopplade lösningar ger vårdpersonal möjlighet att monitorera patienterna förebyggande, vilket gör att patienterna tar mer ansvar och är mer delaktiga i och intresserade av sin sömnapnébehandling.

Läs mer

Patienthanteringssystem

Med AirView kan du monitorera och ändra dina patienters apparatinställningar på AirSense11, AirSense10, AirCurve10 eller Lumis på distans, utan att behöva lämna skrivbordet. Systemet underlättar dessutom för förenklade arbetsflöden och effektivare samarbete inom patientens vårdnätverk.

Läs mer

Patientdelaktighet med myAir

Hjälp sömnapnépatienter att bli delaktiga i sin behandling och öka följsamheten till behandlingen under de första 90 dagarna med individanpassad support i myAir-appen.

Registrera ett myAir-konto

Uppkopplad vård för framtiden

Mer effektiv överblick och större delaktighet från patienten ger avsevärt högre behandlingsföljsamhet. ResMeds uppkopplade lösningar ger vårdgivaren möjlighet att monitorera patienterna förebyggande, vilket gör att vårdtagarna tar mer ansvar och är mer delaktiga i och intresserade av sin sömnapnébehandling. Vi är fast övertygande om att uppkopplad vård är nära vård och avgörande för en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet världen över och vi är också fast beslutna om att ta täten i den här utvecklingen.

Ökad följsamhet

En högre följsamhet vid CPAP-behandling förbättrar patientresultat som dagtrötthet och livskvalitet.1
Lösningar för uppkopplad vård kan hjälpa patienter att höja sin compliance och få bästa möjliga effekt av sin behandling mot sömnapné.

I genomsnitt använder myAir-patienter sin enhet i 46 minuter längre per natt än andra patienter.2

Patienter som följer sin behandling med myAir™ utöver AirView™ ökar sin följsamhet än mer.3

AirView™ låter dig identifiera patienter som upplever framväxande eller ihållande CSA och kan dra nytta av en övergång från CPAP till ASV.5

Högre effektivitet - bättre följsamhet

Öka kapaciteten för att hantera nya patienter.

Fokusera på patienter som verkligen behöver hjälp.

Minimera kostnaderna, spara tid, skapa arbetsro tack vare AirView™.

Optimera din coachning.

Skapa enkelt rapporter för sjukvården och försäkringsbolag.

Optimera de fysiska besöken och få färre uteblivna besök.

Större patientdelaktighet

Verktyg för patientdelaktighet som myAir™ och vår AirMini-app ger patienterna möjlighet att själva följa sin nattsömn och behandling, se resultat och hålla motivationen uppe, även när de inte telemonitoreras.
 

Patient-under-cpap-therapy

Patienterna behöver CPAP-behandling under resten av sina liv. Deras behandlingsbehov förändras inte, men det gör livet. Det är inte ovanligt att en patient slutar att använda apparaten när något i livssituationen förändras. Men om jag inte får reda på det förrän sex månader senare blir det problematiskt.

Dr Christine Cheval, San Salvadour-kliniken, Frankrike

Säkerställd kompatibilitet

AirView-integration-interoperability

Integreringslösningarna i Airview™-systemet för patienter med sömnapné har utformats för att länka samman ResMed-behandlingsdata med de IT-system som oftast används av läkare, sjukhus och andra vårdgivare runt om i världen. Syftet? Att möjliggöra större flexibilitet och förbättrade arbetsflöden för bättre patientresultat och en mer kostnadseffektiv vård.

Garanterad säkerhet och sekretess

Med uppkopplad vård kopplar våra apparater och programvaruplattformar inte bara ihop sömnapnépatienter med sina vårdgivare – de länkar också samman de komplexa informationssystem som läkare ofta använder. Därför har vi blivit lika banbrytande inom IT som inom vård. Vårt patienthanteringssystem, AirView, har utvecklats med säkerhet som fokus redan från grunden, och följer globala sekretessföreskrifter samt nationell sekretesslagstiftning. IDS, vår hosting-leverantör, är ISO 27001-certifierad.

 

icons-security-cloud

Vi samarbetar med leverantörer av säker molnbaserad hosting

icons-security-protection

Vi tillämpar avancerad krypteringsteknik för att skydda patientinformation

icons-security-risk

Vi följer gällande regler för riskhantering och HIPAA*

icons-security-ISO

Vi uppfyller ISO**-certifieringskrav och strikta säkerhetskrav i takt med att de förändras

Referenser:

*HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act, US.
**ISO: International Standards Organisation.

  1. Weaver TE et al. Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep 2007; 30:711-719.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better, 2016.
 1. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016.
 2. Allen KY et al. The Clinician’s Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care 2009.
 3. Pépin et al. Adherence to positive airway therapy after switching from CPAP to ASV: a big data analysis. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15;14(1):57-63.
 4. Price Waterhouse Coopers . Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
 5. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
 6. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
 7. San Salvadour ResMed case study, Obj ID C232631.