Personliga erfarenheter av sömnapné

Personliga erfarenheter av sömnapnébehandling

Ingen patient som behandlas för sömnapné är ensam i sin PAP-behandling. Det kan vara skönt att veta. Här delar några personer som fått diagnosen obstruktiv sömnapné med sig av sina personliga erfarenheter  och hur de anpassat sig till sin PAP-behandling.

Här är deras berättelser

Den postitiva effekten av PAP-behandling 1,2

Fördelarna med att följa upp sin behandling med myAir

Mer om långsiktig följsamhet

Att välja en mask som passar patientens behov är en av de viktigaste faktorerna för en positiv PAP-upplevelse. ResMed maskkategorier speglar dina patienters behov och vanor, vilket gör det lättare att hitta rätt mask direkt.

Läs mer

Hjälp sömnapnépatienter att bli delaktiga i sin behandling och öka följsamheten till behandlingen under de första 90 dagarna med individanpassad support i myAir-appen.

Läs mer

ResMeds uppkopplade lösningar ger vårdgivare möjlighet att monitorera patienterna förebyggande, vilket gör att patienterna tar mer ansvar och är mer delaktiga i och intresserade av sin sömnapnébehandling.

Läs mer

Se myAir support för relevant information relaterad till eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som bör beaktas före och under användning av produkten.

1. Weaver, T.E., et al., Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep, 2007. 30(6): p. 711-9.
2.Wimms, A.J., et al., Continuous positive airway pressure versus standard care for the treatment of people with mild obstructive sleep apnoea (MERGE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med, 2020. 8(4): p. 349-358.