myAir: appen för uppföljning och coachning vid sömnbehandling | ResMed

Öka patienternas kunskap om och trygghet med sömnapnébehandling med myAir™-appen.

Hjälp patienterna att enkelt komma igång med sömnbehandling, ge dem en bättre förståelse av behandlingen och hitta den motivation som behövs för att genomföra behandlingen under de första 90 dagarna1 tack vare coachningsappen myAir.

Varför ska du uppmuntra till att använda myAir?

myAir-app-och-coachning-program-för-cpap-patienter-resmed_mobil

De första tre månaderna kan vara tuffa för patienterna. Med myAir ökar följsamheten till sömnbehandlingen under de första 90 dagarna. Appen gör att 76 % av användarna uppnår en genomsnittlig användningstid på över 4 timmar per natt2.

Med myAir får patienterna en bättre förståelse av behandlingen, kan hitta information på egen hand och uppmuntras att uppnå följsamhet i början2. Genom att kombinera monitorering med AirView och myAir kan du förbättra vården, spara tid och använda resurser optimalt3.

Alltid tillgång till support för individanpassad behandling

med myAir har dina patienter alltid tillgång till praktisk information, när som helst, var som helst. De får bland annat tillgång till:

  • en daglig behandlingspoäng som visar hur bra behandlingen fungerade under natten och utvecklingen över tid
  • individanpassade coachningstips och instruktionsvideor som hjälper dem att lösa vanliga problem på egen hand
  • motiverande meddelanden som uppmuntrar dem att fortsätta på lång sikt.
myair-app-bilder-coachning-för-pap-patienter-resmed bilder-av-myair-appen-coachning-för-cpap-patienter

Ett smidigare sätt att börja behandlingen

AirSense 11-användare har tillgång till Personlig behandlingsassistent*. Med Personlig behandlingsassistent guidas patienterna genom egeninstallation med talade videoanvisningar.

Patienterna kan även prova tillvänjningsfunktionen Provomgång, som är ett skonsamt sätt för patienterna att vänja sig vid PAP-trycket innan det första riktiga behandlingstillfället.

PAP-patient-som-använder-personlig-behandlingsassistent-i-myair-appen-från-resmed myair-app-bilder-med-personlig-behandlingsassistent-för-pap-patienter-resmed

Förstå och förbättra patientens behandlingsupplevelse

AirSense 11-användare kan också dra nytta av fördelarna med Care Check-In**. Med Care Check-In uppmanas de att skicka subjektiv feedback om sin behandling. Patienterna får individanpassade råd som hjälper dem att lösa vanliga problem som uppstår. Svaren skickas även till dig via AirView så att du enklare kan identifiera och stötta patienter som kämpar med sin behandling3.

bilder-av-myair-appen-med-care-check-in-för-cpap-patienter bilder-av-myair-appen-med-care-check-in-för-cpap-patienter

Uppkopplad vård som fungerar för både dig och dina patienter

Kombinerad monitorering med AirView och myAir hjälper patienterna att få god följsamhet till PAP-behandlingen. Den kombinerade metoden hjälper mer än 87 % av PAP-användarna att fortsätta med behandlingen under de första 90 behandlingsdagarna, jämfört med 70 % för de som använder enbart AirView4.

airview-care-check-in-för-patienter-subjektiv-feedback-resmed airview-care-check-in-för-patienter-subjektiv-feedback-resmed

Rose, Andy och Anthony berättar om sina erfarenheter av myAir

De här berättelserna är hämtade ur verkligheten och är dokumenterade erfarenheter av deras individuella svar på behandlingen. Utfall och resultat kan variera och den här personens individuella svar ger ingen indikation på eller garanti för att någon annan har samma eller liknande upplevelser.

 
Med myAir får jag reda på det jag behöver om min behandling” – med myAir kan Rose hålla sig uppdaterad och se till att sömnbehandlingen fungerar så bra som möjligt.

 

myAir gav mig mitt, och vårt, liv tillbaka” – den är enkel att använda och ger bra resultat: Andy delar med sig av sin myAir-historia.

 

myAir har förändrat mitt liv till det bättre” – från energilös till energisk: ASV-behandlingen förändrade Pauls liv.

Dokumentation

AirSense 11 – broschyr

Visa PDF➜

Apparater som är kompatibla med myAir

CPAP- och APAP-apparater för sömnbehandling

CPAP- och APAP-apparater för sömnbehandling

Bilevelapparater för sömnbehandling

Relaterade produkter

Förenkla hantering, monitorering och rapportering av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar.

Les mer

Enkelt och flexibelt patienthanteringssystem med detaljerade data, diagram och rapporter

Les mer

Smart patientapp för att styra AirMini-apparaten och visa information om nattens sömn samt PAP-behandlingsdata

Les mer

På myAir-supportsidan och i användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

 

Referenser:

*Vissa funktioner i ResMed myAir är endast tillgängliga i appen myAir.

**Tillgängligt i myAir-appen om en Air11-apparat parkopplas med myAir-appen via Bluetooth

  1. Drager L et al. ”Adherence with positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea in developing versus developed countries: a big data study” (sponsrad av ResMed), JCSM, (18 november, 2020), doi: 10.5664/jcsm.9008. n= 4,181,490. Hämtad från: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33206044/.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A ResMed-sponsored study of how myAir users behave better. 2016.
  3. ResMed Air11-kundundersökning med 95 vårdanställda, som genomförts mellan 24 augusti och 10 september 2021. F18: 75,79 % av läkarna svarade att de ägnade mindre tid åt felsökning för sina patienter jämfört med andra PAP-apparater när Care Check-In-information var tillgänglig i AirView, N=95 respondenter. F19: De läkare som angav att de ägnade mindre tid åt felsökning rapporterade att de i genomsnitt sparade 3 till 5 minuter per samtal när de använde Care Check-In-data från AirView, N=72 respondenter. F16: 56,84 % av läkarna svarade att de kunde identifiera patienter som behövde stöd i behandlingen snabbare när de hade Care Check-In-information tillgänglig i AirView, N=81 respondenter. Journaldata, ID A5079159.
  4. Malhotra A et al. Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy: A retrospective analysis. Chest. 2018;153:843–850. doi: 10.1016/j.chest.2017.11.005.