Orvilles vittnesbörd om PAP-terapi | ResMed

Orvilles berättelse

orville-cpap-testimonials-from-sleep-apnoea-patients

“Tänk på att sömnen spelar stor roll för hälsan. Om du har svårt att vänja dig vid ditt PAP-system bör du be att få hjälp av någon som har erfarenhet av det. Det kan göra en enorm skillnad!” – Orville

Livet före behandling:

Jag insåg inte att jag hade sömnapné förrän jag kollapsade hemma i vardagsrummet,”” säger Orville och skakar på huvudet. Som tur var för honom var laboratorieteknikern på sjukhuset dit han kom också laboratorieföreståndare för en sömnklinik. Efter att ha tagit ett elektroencefalogram (EEG) för att mäta hans hjärnas elektriska signaler och fått höra om kollapsen berättade han för Orville att han kanske hade en sömnstörning och rekommenderade en sömnstudie.

Under studien hade Orville 37 händelser per timme. Han fick diagnosen svår sömnapné och ordinerades en bilevelapparat med positivt luftvägstryck. Orville blev lättad över diagnosen men han hade svårt att vänja sig vid PAP-behandlingen. “Lyckligtvis fick jag starkt stöd av mina vänner och min familj.”

Situationen i dag:

Orvilles envishet lönade sig. Han vande sig vid den nya och märkliga känslan att ha något i ansiktet på natten. Han lärde sig att placera masken rätt, och snart blev det rutin att använda PAP. Det dröjde inte länge förrän han upplevde vissa förändringar. När han hade fått PAP-behandling i flera veckor hade Orville märkbart lättare att koncentrera sig. Han hade mycket mer energi – så mycket att han bestämde sig för att börja studera igen för att ta examen i andningsbehandling och arbeta med sömnapnépatienter.

Han håller nu regelbundet föredrag hos stödgrupper för sömnapné. “Alla aspekter av mitt liv påverkades positivt,” förklarar han. “Både mina relationer, min karriär och min fysiska hälsa har förbättrats. Alla mina vänner och min familj har märkt att jag har mer energi och är mycket piggare.”

Hemort: Norra NJ

Symptom: Snarkning, trötthet, svimning

Antal behandlingsår: 9

Masktyp: Helmask

Fritidsintressen: Radio, frivillig brandman, modelltåg