Jessicas berättelse | ResMed

Jessicas berättelse

jessica-cpap-testimonials-from-sleep-apnoea-patients

“Jag har otroligt mycket mer energi om dagarna. Mitt blodtryck har normaliserats. Jag får ut så mycket mer av att leka med mina barn nu.” – Jessica

Livet före behandling:

Jessica kände sig alltid trött på dagarna. För tio år sedan då hon studerade för att bli sömntekniker blev hon varse om symptom och risker för sömnapné. Efter utbildningen bestämde hon sig för att testa sig och fick då diagnosen mild sömnapné.

Situationen i dag:

Efter tillvänjningsperioden började Jessica efter ett par månader att känna av fördelarna med behandlingen. Hon kände sig mer utvilad och hade mer energi på jobbet. Hon slutade att vakna och ligga och vända och vrida på sig mitt i natten. Jessicas drömmar är mer intensiva tack vare REM-sömnen. Sedan hon inledde behandlingen har hon dessutom gått ned i vikt.

Hemort: Jarrell, TX

Symptom: Snarkning, trötthet, högt blodtryck under graviditeten

Antal behandlingsår: 3

Masktyp: Näskuddemask

Fritidsintressen: Läsa, handarbete