Personliga erfarenheter

Du är inte ensam under behandlingen. Läs berättelser från andra som har fått diagnosen sömnapné och hur de har anpassat sig till behandlingen.