Patientföljsamhet och byte av behandlingsutrustning | ResMed

Patientföljsamhet och behandlingsutrustning

Patientens följsamhet i behandlingen kan vara den största utmaningen vid behandling av sömnapné. Forskning tyder på att patienter  är mer benägna att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen om de har rätt utrustning och utbildning och stöd av din vårdgivare.1-4

Hjälp dina patienter till en bättre följsamhet på flera sätt

På ResMed är vi säkra på att det bästa sättet att förbättra patientens följsamhet är att använda ett mångfacetterat tillvägagångssätt, som inkluderar:

 

Bekväm, lättanvänd och pålitlig behandlingsutrustning

ResMeds behandlingsapparatermasker och befuktare täcker flera behov, vilket ger all möjligheter till en trygg, säker och bekväm behandling.

 

Effektiv behandling och en konsekvent uppföljning

Trygg och nära uppkopplad vård. För dig som vårdgivare, för dina patienter:

    • AirView ResMeds molnbaserade system för hantering och monitorering i realtid av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar
    • myAir tillåter patienter som behandlas med AirSense 10 och AirCurve 10 apparater att följa sin behandling och få interaktiv coachning

Dessa lösningar och andra digitala monitoreringslösningar är ett effektivt och proaktivt sätt att hantera behandling och stötta följsamhet.

 

Byte av utrustning och stöd i hantering

Att regelbundet byta ut delar eller hela behandlingsutrustningen hjälper dina patienter att fortsätta sin behandling. Det är viktigt att den känns och är väl fungerande och fräsch.

Ta dig tid att lära dina patienter när och hur man byter ut komponenter, och hur detta relaterar till komfort och en bättre behandling.

Mer om långtidsbehandling

Vi kallar det nära vård. ResMed leder utvecklingen av uppkopplad vård för sömnapnébehandling med sina uppkopplade apparater och behandlingslösningar där vårdgivare kan stötta sina patienter i varje steg av behandlingen.

Läs mer

myAir, ResMeds webbaserade patientstödsystem för sömndata och digital coachning, främjar patientengagemang och uppmuntrar långsiktig följsamhet av sömnapnébehandling.

Läs mer

Att ta del av andra patienters historia kring deras behandlingsresa kan vara ett fint stöd.

Läs mer

Referenser:

1. Oppenheimer EA. iVUN News 1997.
2. Zozula et al. Curr Opin Pulm Med 2001.

3. Hoy et al. Am J Respir Crit Care Med 1999.
4. Chervin et al. Sleep 1997.