Monitorering av behandling | ResMed

Monitorering av behandling

Med ResMeds trådlöst anslutna apparater för sömn- och andningsvård överförs patienternas apparat- och behandlingsstatistik till AirView™, redan en timme efter varje avslutad behandlingssession.1 På så sätt kan du monitorera patienten och uppdatera inställningarna på apparaten snabbt på distans när det behövs.

AirView™-nyckelfördelar

Kärnan i de här lösningarna är AirView™, ResMed’s molnbaserade patienthanteringssystem som gör att du kan monitorera patienternas behandlingsdata på distans, och anpassa inställningarna efter deras specifika behov.

Tack vare telemonitorering med AirView kan sjukvården minska antalet onödiga besök och lägga tiden på att hjälpa dem som verkligen behöver det via telefon.2 Vår plattform för patientdelaktighet, myAir™, hjälper dessutom patienter att uppnå compliance och följa behandlingen på lång sikt.3

Spara tid

 Med ”Remote Assist”-funktionen i AirView™ har du alltid en aktuell bild av patienternas behandlingsdata till hands, vilket bidrar till att minska utdragna telefonsamtal för felsökning samt oplanerade besök.

Säkerställa patientcompliance

 Genom att ta tag i problemen tidigt kan du minska antalet patienter som hoppar av behandlingen och stärka behandlingsföljsamheten till och med redan under utprovningsperioden.4-6

Öka vårdkvaliteten

När du enkelt har tillgång till information om vilken effekt behandlingen har kan du fokusera på de patienter som behöver det mest.

“Med hjälp av AirView kunde vårdteamet snabbt hitta de patienter som avbröt behandlingen eller fick problem.”

Claire Goulden, Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust Hospital, Storbritannien

Relaterade produkter

AirView™, ResMeds molnbaserade patienthanteringssystem, ger fjärråtkomst till behandlings- och apparatinformation, vilket gör det enklare att samarbeta inom vårdsektorn, oavsett om du granskar testresultat, skapar rapporter eller bedömer en pågående behandling.

Med myAir™ kan patienter som använder AirSense10 och AirCurve10 behandlingsapparater registrera data om sin nattsömn och få interaktiv coachning.

Uppkopplad vård

ResMed leder utvecklingen av sjukvården framåt med sina uppkopplade apparater och lösningar i varje steg av dina patienters behandling.

 

Mer om behandlingsalternativ

Mer om behandlingsalternativ ResMed erbjuder en rad effektiva behandlingsalternativ för OSA, inklusive CPAP, APAP, bilevel-terapi och oral apparaterapi.

Läs mer

ASV (adaptiv servo-ventilation) * är ett lämpligt val för behandling av de flesta patienter med en komplex sjukdomsbild.

Läs mer

ResMed har flera behandlingsalternativ, inklusive CPAP och orala hjälpmedel, för halssnarkare som har sömnapné och halssnarkare som inte har det.

Läs mer

Referenser:

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

    1. For AirSense™ 10, AirCurve™ 10 and Lumis™ therapy devices. Information available at midday for AirMini™ therapy device.
  1. Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A study of how myAir users behave better. 2016
  3. Fox N et al. The impact of a telemedicine monitoring system on positive airway pressure adherence in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2012;35:477–81.
  4. Schoch O et al. Improved adherence to CPAP by telemetric support in newly diagnosed OSAS patients. Eur Respir J 2013;42:P2045.
  5. Munafo D et al. A web based automated messaging program for CPAP adherence coaching reduced the coaching labor required while yielding similar adherence and efficacy to standard of care coaching. American J Respir Crit Care Med 2014;189:A6570