AirMini™ Bärbar CPAP-apparat för sömnapnébehandling | ResMed

AirMini™

Bärbar behandlingsapparat

Liten, kompakt och bärbar sömnapnéapparat med smarta funktioner och beprövade algoritmer för smidig behandling.1-4 AirMini har HumidX-befuktning utan vatten, ActiveAir-teknik och kraftfulla AutoSet- och AutoSet For Her-algoritmer. Världens minsta APAP-apparat* passar perfekt på resor och kan kombineras med en smidig app för enkel konfigurering och support.

Artikelnummer: 3811092

  • airmini-travel-PAP-machine-front-view-resmed
  • airmini-travel-PAP-machine-side-view-resmed
  • airmini-travel-PAP-machine-left-view-resmed
airmini-travel-PAP-machine-front-view-resmed
airmini-travel-PAP-machine-front-view-resmed
airmini-travel-PAP-machine-side-view-resmed
airmini-travel-PAP-machine-left-view-resmed
airmini-smallest-cpap-machine-resmed-mobile

Liten

Nu kan dina patienter ta med sin behandling på resan. Sett till total storlek är AirMini den minsta CPAP-apparat som någonsin lanserats på marknaden.*

Smart

Uppkoppling är vägen till framgångsrik behandling. AirMini-appen gör att patienten kan skräddarsy komfortinställningarna och få en bra överblick över sin behandling, samtidigt som detaljerade behandlingsdata överförs till AirView™ så att din uppföljning blir lättare.

Beprövad1-4

Ge dina patienter tryggt och beprövat stöd! AirMini bygger på samma väletablerade algoritmer som ResMeds AirSense™ 10-serie med sömnbehandlingsapparater.

ActiveAir-teknik

p10-for-airmini-HMX-waterless-humidification

ResMed utvecklade den innovativa ventiltekniken ActiveAir för att minimera ventilflödet och möjliggöra ännu bättre och effektivare behandling. HumidX™ -enheten för befuktning utan vatten monteras mellan masken och slangen, där den fångar upp värmen och fukten i utandningsluften innan luften flödar ut genom den inbyggda ventilen i slangen.

HumidX-enheten är lika lättanvänd som innovativ och kräver varken vatten- eller eltillförsel. Den unika HME-tekniken (Heat and Moisture Exchange=utbyte av fukt och värme) och den inbyggda ventilen samverkar för att upprätthålla värme- och fuktnivåer när patienten andas in och ut.

Optimal prestanda från apparat till mask

mask-compatible-with-airmini-resmed-mobile

AirMini-tekniken har utvecklats parallellt med ResMeds senaste maskserie, 20-serien med hel- och näsmasker, samt näskuddemasken AirFit P10 för AirMini.

Det innebär att du kan hjälpa dina patienter att skräddarsy sin behandling efter sina specifika behov i vardagen eller på resa, samtidigt som de får samma högkvalitativa behandling som du förväntar dig av ResMed.

Håll dig uppdaterad

it's-all-on-your-phone-airmini-app-resmed-mobile

AirMini-appen gör att du kan hantera patientens inställningar och följa behandlingen direkt med hjälp av AirView™.

Med snabb tillgång till instruktionsmaterial och anpassningsbara komfortinställningar är det enklare än någonsin att hjälpa patienten att komma igång och ge kontinuerligt stöd.

Tillbehör för alla behov

Det stora utbudet av tillbehör gör att du kan erbjuda dina patienter ännu mer flexibilitet.

Befuktningslösning utan vatten för engångsbruk för den bärbara AirMini™ CPAP-apparaten. Måste bytas ut inom 30 dagar efter öppning.

Köp här

Det här monteringssystemet har utformats för AirMini™ CPAP-apparaten, och håller den säkert på plats under användningen.

Köp här

Premium-transportväska som rymmer AirMini™ CPAP-apparaten, CPAP-tillbehör och en CPAP-mask.

Köp här

Garanti och service

Letar du efter service- och garantiinformation på AirMini bärbar CPAP-apparat?

Hitta svar på dina frågor i vårt resurscenter.

 

Underhåll och rengöring av AirMini™-apparaten

Lägg till befuktning till AirMini™-apparaten

FAQ

AirMini-slangen har unika egenutvecklade anslutningar som är anpassade för AirMini-apparaten. Kompatibla masker är AirFit 20-serien samt AirFit P10 för AirMini. Den här luftslangen och anslutningarna gör att ny teknik kan användas för CPAP-behandling, till exempel ActiveAir-ventilen, HumidX-enheter för befuktning utan vatten och AirMini-apparaten i miniformat, samtidigt som ResMeds höga standarder för effektiv behandling upprätthålls. AirMini-slangen gör det enkelt att övergå från behandling med AirSense eller andra CPAP-system till AirMini-systemet, tack vare de små och lättanvända maskanslutningarna som är kompatibla med de senaste maskerna från ResMed.

Masker innefattar vanligtvis en ventil som består av en eller flera fasta öppningar där utandningsgaser elimineras före nästa inandning. Ventilen minimerar återinandningen av koldioxid och upprätthåller tillräckligt ventilflöde vid lägsta möjliga PAP-tryck, och flödet ökar vid högre tryck. Ett högre ventilflöde än det flöde som upprätthålls vid det lägsta PAP-trycket ger dock inga ytterligare fördelar. ActiveAir-tekniken innebär att ventilen innehåller ett tryckaktiverat silikonmembran som anpassas efter CPAP-trycket. När trycket i masken ökar sänker ActiveAir ventilflödet till den nivå där koldioxidtransporten från systemet fortfarande fungerar, samtidigt som tekniken minskar det lägre generella utflödet som behövs för högre tryckinställningar i AirMini-apparaten.

Ventilen flyttades för att göra det möjligt att placera HumidX mellan patienten/masken och ventilen. Detta krävs för att den passiva befuktaren (HumidX) ska fungera korrekt, genom att värme och fukt fångas upp från patientens utandningsluft i stället för att försvinna ut genom ventilen.

Tillvalet HumidX är integrerat i AirMini-slangen, och utandningsluften passerar genom HumidX-enheten innan den når maskventilen. Detta innebär att värme och fukt från utandningsluften tas tillvara och återförs till patienten vid nästa inandning. HumidX-tekniken för befuktning liknar näsans naturliga processer, och den bevarar fukten i luftvägarna bättre under CPAP-behandlingen. Mekanismen för att tillvarata fukten från utandningsluften innan den släpps ut genom maskventilen har utformats för att förbättra användbarheten och andningskomforten.

HumidX-enheten måste bytas ut 30 dagar efter att förpackningen öppnades. HumidX-enheten måste alltid bytas ut efter 30 dagar, även om den inte har använts varje dag. Livslängden för HumidX bygger på hur många dagar som gått efter att förpackningen öppnas, inte hur många dagar den har använts.

ResMed rekommenderar inte att HumidX-enheten används under längre tid än 30 dagar. HumidX har testats för användning under längre tid än den angivna livslängden, men ResMed garanterar endast säker användning i maximalt 30 dagar. Om en HumidX-enhet används i mer än 30 dagar kan den bli smutsig och befuktningsprestanda och andningskomfort kan försämras, så att det blir mindre säkert och effektivt att använda AirMini. HumidX-enheten och de andra komponenterna i AirMini-systemet måste underhållas regelbundet i enlighet med bruksanvisningen.

AirMini innefattar samma behandlingsfunktioner som AirSense 10 AutoSet for Her, inklusive: • CPAP • AutoSet (med funktionen Response som tillval) • AutoSet for Her Till skillnad från AirSense 10 AutoSet ingår samtliga tre behandlingsfunktioner i varje enskild AirMini-apparat.

AirMini har designats för att både vara enkel och kunna ge en mer mångfasetterad upplevelse, beroende på vad patienten föredrar. Därför utformade vi AirMini-apparaten med en enda knapp, för enkelhetens skull, och kompletterade med en app som ger patienten fler möjligheter att anpassa behandlingen.

ActiveAir- och HumidX-teknikerna i AirMini-systemet är det som gör AirMini till världens minsta CPAP-apparat som samtidigt upprätthåller ResMeds höga standarder för effektiv behandling. Detta medförde ett behov av nya masker som var specifikt utformade för att fungera med AirMini och de här innovativa teknikerna.

Innan du kopplar AirMini-apparaten till en smartphone eller surfplatta ska du se till att den senaste versionen av AirMini-appen är installerad på telefonen eller plattan. Annars hämtar du AirMini-appen från App Store™ eller Google Play™. 1. Kontrollera att AirMini-apparaten har konfigurerats korrekt och är ansluten till ett eluttag. Mer information om hur du konfigurerar apparaten finns i bruksanvisningen. 2. Aktivera Bluetooth® på smartphonen eller surfplattan. Instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth® finns i bruksanvisningen för telefonen eller plattan. 3. När du öppnar AirMini-appen för första gången uppmanas du att godkänna användningen av cookies samt ResMeds användningsvillkor och sekretesspolicy. Markera rutan på välkomstskärmen och tryck sedan på Continue (Fortsätt). 4. Tryck på Bluetooth®-knappen på AirMini-apparaten när du uppmanas att göra det i AirMini-appen. När indikatorn på AirMini-apparaten blinkar med blått ljus är Bluetooth® aktiverat och du kan upprätta anslutningen. 5. Tryck på Connect (Anslut) på smartphonen eller surfplattan. När AirMini-apparaten upptäcks visas dess namn, ”ResMedXXXXXX”, i listan med valbara tillbehör. 6. Välj apparatens namn i listan för att ansluta till den. 7. Den första gången du parkopplar AirMini-apparaten med en smartphone eller surfplatta måste du autentisera den. När autentiseringsskärmen visas i AirMini-appen börjar du med att trycka på Scan code (Skanna kod). I AirMini-appen uppmanas du nu att tillåta att telefonens eller plattans kamera används, och att rikta kameran mot apparatens QR-kod. Obs! QR-koden sitter på baksidan av AirMini-apparaten. Du kan också autentisera apparaten genom att ange den fyrsiffriga koden som finns på baksidan av apparaten. 8. Tryck på Continue (Fortsätt). När anslutningen har upprättats visas en Bluetooth®-anslutningsikon i det övre högra hörnet i AirMini-appen. Kom ihåg: • AirMini förblir påslagen i standby-läge så länge som den är ansluten till ett eluttag. • Om AirMini-apparaten är ansluten till ett eluttag och Bluetooth® är aktiverat på smartphonen eller surfplattan upprättas en anslutning automatiskt så snart AirMini och telefonen eller plattan är i närheten av varandra. • Du bör endast parkoppla en smartphone eller surfplatta med en apparat åt gången.

Relaterade produkter

Behandlingsapparat med automatisk tryckjustering med integrerad befuktare, trådlös anslutning och förbättrade supportfunktioner

Läs mer

Exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering, särskilt framtagen för kvinnor och kvinnors sömn.

Läs mer

AirMini-appen från ResMed hjälper dig att snabbt och enkelt förbereda dina patienter inför behandlingen – allt som behövs är en smartphone och en Bluetooth-anslutning.

Läs mer

Referenser:

*Per 6 februari 2020.

    1. Netzel et al. APAP device technology and correlation with patient compliance. Somnologie – Schlafforschung und Schlafmedizin 2014; DOI: 10.1007/s11818-014-0662-0.
    2. Isetta et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices responses: a bench test study. ERJ Open Res 2015;1:00031-2015.
  1. Zhu et al. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. J Clin Sleep Med 2015 11(7):725-34.
  2. Isetta et al. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluation Positive Pressure Therapy Devices. PLoS ONE 11(3): e0151530.doi:10.1371/journal.pone.0151530.