Sömnapnéapparater | ResMed

Sömnapnéapparater

ResMeds sömnapnébehandlingslösningar innehåller en kombination av avancerad prestanda, komfort och effektiv, användarvänlig monitorering. Våra sömnapnéapparater är lämpliga för patienter med sömnrelaterade andningsstörningar.

AirSense 11, utformad för bättre starter och långvarig behandling

ResMed AirSense 11 är utformad för att göra det enklare och mer behagligt för patienter att börja med, vänja sig vid och följa den ordinerade behandlingen.1 Den har de senaste PAP-funktionerna och teknikerna från ResMed samt möjlighet till trådlös uppgradering för att kontinuerligt förbättras.

PAP och Autoset

Våra sömnbehandlingsapparater ger patienter med obstruktiv sömnapné effektiv och diskret behandling. De här apparaterna är utformade för avancerade prestanda och patientkomfort.

AirSense 11 AutoSet

Behandlingsapparat med självjusterande tryck med integrerad befuktare, trådlös anslutning och förbättrade supportfunktioner.

AirSense 10 AutoSet

En behandlingsapparat med automatisk tryckjustering.

AirSense 10 AutoSet for Her

Behandlingsapparat med automatisk tryckjustering särskilt framtagen för kvinnors andning.

AirMini
Bärbar behandlingsapparat.

Sömn bilevel

AirCurve 10 VAuto

ResMed AirCurve 10 VAuto är en självjusterande bilevelapparat som tack vare både AutoSet™-algoritmen och Easy-Breathe vågform ger extra andningskomfort till de sömnapnépatienter som behöver det.

ASV

Vår responsiva adaptiva servoventilation* ger patienterna behagliga naturliga andningsmönster och säker avancerad teknik i ett. Apparaten är lämplig för en rad centrala andningsstörningar.

AirCurve 10 CS PaceWave

En exklusiv Adaptiv Servo ventilator (ASV) som är mycket responsiv och gör den lämplig för flera olika typer av komplexa och centrala andningsstörningar.

Hittar du inte produkten du söker?

Den kan ha utgått ur sortimentet: kontakta din ResMed-representant för mer information. Du kan också gå till vår sida med användarguider och tekniska dokument för ytterligare material.

 

Utforska fler produkter

Våra ventilatorer är utformade för att vara enkla att ställa in och använda. De ger mångsidiga möjligheter till ventilationsbehandling såväl i hemmet som på sjukhus för en mängd olika andningsrelaterade tillstånd, oavsett om patienten andas spontant eller inte.

Utforska

ResMed har utvecklat ett utbud av masktillbehör som ger din patient en mer positiv behandlingsupplevelse. Alla våra tillbehör, från mjuka omslag och näsdynor till anpassade huvudband, har utformats för att ge patienten bättre komfort och ökat välbefinnande.

Utforska

ResMeds masker för sömnapné och andningsvård är utformade för att ge behaglig och effektiv behandling. Läs mer om vårt utbud av helmasker, näsmasker och näskuddemasker.

Utforska

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser:
*ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.

  1. ResMed Air11-undersökning med 146 patienter, som genomförts mellan 28 juni och 29 juli 2021. F19: 62 % av patienterna uppgav att de kände sig trygga i börja med PAP-behandling efter att ha fått AirSense 11 installerad, N=119 respondenter. F10: 63 % av patienterna uppgav att PTA fick dem att känna sig trygga med att konfigurera sin PAP-apparat korrekt, N=49 respondenter. Journaldata, ID A5043180.