AirFit N20 näsmask för PAP-apparater och ventilatorer | ResMed

AirFit™ N20

Näsmask

Flexibel näsmask som är utformad för att vara enkel att tillpassa för alla. AirFit N20 underlättar när du ska hitta rätt passform för patienterna första gången, tack vare mjukdelen i InfinitySeal™-silikon som anpassar sig till olika former och storlekar på ansiktet, tolererar tillpassningsfel1 och klarar patientens rörelser.
AirFit N20 har bevisat tillförlitlig täthet1 vid höga behandlingstryck2.
Artikelnummer: S for Her (63510), S (63509), M (63511), L (63512)

Masken innehåller magneter som kan störa vissa implantat eller medicintekniska produkter. Se bruksanvisningen för fullständig information, inklusive kontraindikationer och varningar för magneter.

  • AirFit-N20-nasal-CPAP-mask-him-resmed
  • AirFit-N20-nasal-CPAP-mask-her-resmed
  • airfit-n20-fitting-video-thumbnail
AirFit-N20-nasal-CPAP-mask-him-resmed
AirFit-N20-nasal-CPAP-mask-him-resmed
AirFit-N20-nasal-CPAP-mask-her-resmed
airfit-n20-fitting-video-thumbnail

Tillförlitlig täthet och som passar nästan alla patienter

resmed-airfit-n20-cushion

Enligt en internationell studie passar AirFit N20 hela 99,4% av patienterna1.

AirFit N20 har en design som utformats för att anpassa sig efter patientens ansiktsdrag och ge en tillförlitlig täthet.

Titta närmare på mjukdelen i en video.

 

 

Testad och föredragen av patienter

AirFit-N20-nasal-mask-patient-tested-preferred-ResMed

92 % av patienterna angav att de föredrog att använda AirFit N20.3

I de olika betygskategorierna i studien ser vi att AirFit N20 föredrogs av 88 % vad gäller enkelhet att använda, 88 % vad gäller komfort och 83 % vad gäller täthet3, vilket tydligt visar att vår teknik bidrar till en bättre patientupplevelse.

For Her-serien

Produkterna i den här serien är särskilt utformade för bättre anpassning efter kvinnliga ansiktsdrag för att öka behandlingskomforten för kvinnor.

Erbjud patienterna bekvämlighet3

AirFit N20 har en maskram som är placerad under ögonen med vaddering på den del som ligger an mot ansiktet för högre bekvämlighet, samt ett mjukt huvudband. AirFit N20-näsmasksystemet är modulärt och kompatibelt med AirTouch N20– mjukdelen i minnesskum4, vilket bidrar till ytterligare bekvämlighet.. Det innebär att patienterna kan växla mellan AirFit N20- och AirTouch N20-mjukdelarna när de vill.

Vill du veta mer?

Kontakta din ResMed-representant om du har frågor om ResMeds produkter.

Garanti och service

Letar du efter information om service och garanti för ResMed AirFit N20?
I vårt resurscenter finns svaren på dina frågor.

Instruktionsvideor

Få patienter att börja med AirFit N20-masken

Sätta ihop/ta isär AirFit N20-masken

Sköta om och rengöra AirFit N20-masken

Nyfiken på andra masker?

ResMeds kategorier med PAP-masker är utformade efter dina patienters behov och sovvanor. Det är enkelt att hitta ett alternativ som passar bland våra flexibla masker, masker för mer frihet och minimalistiska masker.

Minimalistiska PAP-masker
ResMed-minimalistiska-CPAP-masker-400x330
PAP-masker för mer frihet
ResMed-CPAP-masker-för-mer-frihet-400x330
Flexibla PAP-masker
ResMed-flexibla-CPAP-masker-400x330

Relaterade produkter

AirTouch N20-mjukdelen är kompatibel med AirFit N20-maskramen.

Läs mer

En ultrakompakt näsmask för en diskret och bekväm behandling

Läs mer

En näsmask med luftslangen upptill ger patienten frihet att välja sovposition

Läs mer

I användarguiderna hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används. Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare.

Kontraindikation
Masker med magnetiska komponenter kontraindiceras för patienter om de, eller någon annan som befinner sig i deras omedelbara närhet då de använder masken, har något av följande:

  • Aktiva medicinska implantat som reagerar på magneter (t.ex. pacemakers, implanterbara defibrillatorer, neurostimulatorer, shuntar för cerebrospinalvätska, insulin-/infusionspumpar).
  • Metalliska implantat/föremål som innehåller ferromagnetiskt material (t.ex. klämmor för åtgärdande av aneurysm/flödesstoppande anordningar, coils för embolisering, stentar, klaffar, elektroder, implantat med inbyggd magnet för återställande av hörsel och balans, ögonimplantat, metallsplitter i ögat).

Varning
Håll maskens magneter på ett säkert avstånd om minst 150 mm från implantat eller medicintekniska produkter som kan påverkas negativt av magnetiska störningar. Denna varning gäller både dig och alla som har nära fysisk kontakt med din mask. Magneterna sitter i ramen och de nedre huvudbandsclipsen, och magnetfältets styrka är upp till 400 mT. När du har på dig masken fäster de vid varandra så att masken sitter säkert, men de kan råka lossna när du sover. Implantat/medicintekniska produkter, inklusive de som listas under kontraindikationer, kan påverkas negativt om dess funktion förändras på grund av externa magnetfält, eller om de innehåller ferromagnetiskt material som drar till sig/stöter ifrån sig magnetfält (vissa metalliska implantat, t.ex. kontaktlinser som innehåller metall, tandimplantat, kranialplattor av metall, skruvar, borrhålsskydd i skallbenet och bensubstitut). Rådgör med din läkare och tillverkaren av ditt implantat/den medicintekniska produkten för att få information om potentiell negativ påverkan från magnetfält.

Referenser:

  1. ResMeds interna globala tillpassningsstudie för AirFit N20 av 165 befintliga ResMed-patienter, genomförd i november 2015; ID A3990847. AirFit N20 ska användas av patienter som väger över 30 kg. Se användarguiden för AirFit N20. 2. AirFit N20 har validerats vid behandlingstryck på 4–30 cm H2O. Se användarguiden för AirFit N20.
  2. ResMeds interna studie av 24 befintliga ResMed-patienter, genomförd mellan 2015-11-23 och 2015-12-21, där den vid tiden för studien marknadsledande näsmasken jämfördes med AirFit N20; ID A3695085.
  3. Se användarguiden för AirTouch N20

Innehåll senast uppdaterat: 10/23