E-böcker för sömnapnépatienter | ResMed

Sömnapnématerial för patienter

Våra kostnadsfria e-böcker är framtagna för att hjälpa dina patienter att få bättre kunskap om sömnapné och snarkning. De tar upp diagnos, behandling, utrustning och resor, och ger tips på hur behandlingen kan göras mer behaglig.

Med den här guiden kan dina patienter förstå bättre vad god kvalitet på sömnen innebär, hur de kan uppnå det och vanliga sömnproblem som de kanske upplever.

I den här guiden får läsaren lära sig mer om sömnapné, både diagnos och behandling, och fördelarna med sömnapnébehandling.

Detta är en användbar guide för dem som ska börja med sömnapnébehandling. Oavsett om det är antiapnéskena eller PAP, eller är på diagnosstadiet, har de tillgång till användbar information när och var som helst.

Positiva PAP-behandlingsvanor kan öka patienternas följsamhet: i den här guiden tas komfort, rengöring och felsökning upp som ett stöd till PAP-användare att lyckas med behandlingen på lång sikt.

Att resa med PAP kan kännas utmanande. Stötta dina patienter att fortsätta med sömnapnébehandlingen även när de på resande fot.