Support för vårdgivare Narval Easy | ResMed

Support Narval Easy

Fortsätt utforska

Om du har frågor som rör garantin för våra masker, kontakta ResMed-kundtjänst.

Upptäck Narval 100% digitalt arbetsflöde, från IOS till CAD/CAM.

Det finns en växande mängd klinisk forskning som visar effektiviteten och följsamheten med antiapnéskena (MRD) vid behandling av obstruktiv sömnapné och snarkning.

Relaterade produkter

Specialtillverkat hjälpmedel med CAD/CAM-teknik

Läs mer

Molnbaserad patienthantering och data på beställning, utformat för att vara säkert

Läs mer

Motiverande dataspårning och coachning som utformats för att öka följsamheten

Läs mer

Några fler frågor?

Kontakta oss