myAir: ett verktyg för uppföljning av sömnbehandlingsdata och coachning

myAir är ett motivationsprogram för uppföljning och coachning som har utformats för att hjälpa, stärka och stötta dina patienter som får sömnapnébehandling. myAir gör det lättare för patienten att engagera sig i sin behandling så att du får mer tid för att fokusera på komplexa fall.

myAir ger patienten självförtroende och ökar följsamheten

Med myAir blir det lättare för dina patienter att:
• Följa och förstå sin sömnbehandling
• Få coachning och skräddarsydda tips
• Hitta utbildningsresurser och självhjälpsverktyg

Varför ska du rekommendera myAir till dina patienter?

myAir ökar följsamheten vid sömnbehandling
myAir ger signifikant förbättrad daglig CPAP-användning och följsamhet.1 Faktum är att 76 % av användarna uppnådde en genomsnittlig CPAP-följsamhet om >4 timmar per natt.1

myAir gör det lättare för patienten att engagera sig

myAir motiverar patienten att engagera sig i sin behandling och ger hen en bättre förståelse för hur en effektiv behandling kan förbättra livskvaliteten.

myAir ger dig mer tid att fokusera på komplexa fall

Med myAir får patienten snabbt svar på enkla frågor och hjälp att hantera mindre tekniska problem på egen hand. Det innebär att du får mer tid över till mer komplexa patientfall och andra prioriterade uppgifter.

Rose, Andy och Anthony berättar om sina erfarenheter av myAir

Rose, 75 år
”Med myAir får jag reda på det jag behöver om min behandling” – med myAir kan Rose hålla sig uppdaterad och se till att sömnbehandlingen fungerar så bra som möjligt.

Andy, 47 år
”myAir gav mig mitt, och vårt, liv tillbaka” – den är enkel att använda och ger bra resultat: Andy delar med sig av sin myAir-historia.

Anthony, 50 år
”myAir stöttar mig varje dag” – myAir har gjort Anthony tryggare med sin behandling.

 

myAir + AirView: våra uppkopplade vårdlösningar som utformats för ökad följsamhet

myAir gör det lättare för dina patienter att engagera sig i behandlingen. AirView är ResMeds patienthanteringssystem som hjälper dig att spåra patienternas resultat så att du snabbt kan identifiera och åtgärda problem direkt från kliniken. myAir plus AirView gör att du kan arbeta effektivare och inte behöver lägga så mycket tid på att samla data. Samtidigt får du bättre möjligheter att ge dina patienter stöd när de behöver det.

Referenser

  1. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016