myAir: ett verktyg för uppföljning av sömnbehandlingsdata och coachning

myAir är ett motivationsprogram för uppföljning och coachning som har utformats för att hjälpa, stärka och stötta dina patienter som får sömnapnébehandling. myAir gör det lättare för patienten att engagera sig i sin behandling så att du får mer tid för att fokusera på komplexa fall.

myAir ger patienten självförtroende och ökar följsamheten

Med myAir blir det lättare för dina patienter att:
• Följa och förstå sin sömnbehandling
• Få coachning och skräddarsydda tips
• Hitta utbildningsresurser och självhjälpsverktyg

Rose, Andy och Anthony berättar om sina erfarenheter av myAir

Rose, 75 år
”Med myAir får jag reda på det jag behöver om min behandling” – med myAir kan Rose hålla sig uppdaterad och se till att sömnbehandlingen fungerar så bra som möjligt.

Andy, 47 år
”myAir gav mig mitt, och vårt, liv tillbaka” – den är enkel att använda och ger bra resultat: Andy delar med sig av sin myAir-historia.

Anthony, 50 år
”myAir stöttar mig varje dag” – myAir har gjort Anthony tryggare med sin behandling.

 

Referenser

  1. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016