Datalösningar

Med intuitiva gränssnitt och snabbrapporter kan våra lösningar för patientövervakning och datahantering hjälpa dig att i förväg identifiera patientproblem och åtgärda dem tidigt.
Vi erbjuder också patienterna stöd via appar för ökat engagemang i sin behandling. Allt detta för att bidra till ökad följsamhet, mindre spenderad tid per patient för uppföljning och monitorering samt effektivisera för vådrgivaren.

Mjukvara för patienthanteringsprogram

Våra lösningar för patienthantering är säkra och enkla att använda och erbjuder omfattande tillgång till klinisk data via våra anslutna enheter. De stödjer effektiv behandling och effektiv prestanda.