Videoklipp och webbinarier | ResMed

Webbinariet: Distansmonitorering av patienter med hemventilator

I det här webbinariet presenteras huvudfunktionerna i AirView™ för ventilation för effektiv vård av patienter med respiratoriska sjukdomar och tillstånd som behandlas hemma.

Det här tas upp

Startsidan och menyavsnitten: hur du navigerar på och använder AirView för ventilation effektivt samt gedigen grundkunskap om lösningen

Översiktsvyn för patienter: hur du visar en tydlig översikt över patienterna

Sidan med behandlingsdata: hur du analyserar kliniska data och användning, identifierar problem, visar detaljerade data minut för minut, justerar tidsramar och skriver ut personligt anpassade rapporter

Remote assist*: hur du felsöker problem med apparaten och ändrar ordinerade inställningar på distans (endast Lumis) samt visar loggar över tidigare ändringar

Funktionalitet i flera program:  hur du analyserar data från olika program som stöds av apparaten

Data på beställning: hur du beställer senaste data från apparaten – för Stellar och Astral.

– Skräddarsydd vård: hur du skapar och anpassar regler och meddelanden, filtrerar patienter för att fokusera på en viss grupp och använder sökfältet för att hitta specifika patienter.

 

Vi vill uppmuntra dig att svara på frågorna som ställs under presentationen, så att du kan ge feedback på de funktioner vi presenterar.

Under webbinariet kommer du att kunna ställa frågor anonymt, och som besvaras av ResMeds lokala team i slutet av seminariet.

Ta reda på mer

Upptäck AirView för ventilation för vård av patienter som behandlas med ventilator hemma.

Upptäck våra ventilatorer för flexibel ventilationsbehandling av patienter med en rad respiratoriska sjukdomar och tillstånd

Läs mer om varför, när och hur du kan ordinera noninvasiv ventilation (NIV) i hemmet vid KOL.

*Remote Assist är inte tillgängligt för Stellar- samt Astral-apparater. Mer information om Remote Assist finns i bruksanvisningen för apparaten.