Forskning om sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) | ResMed

Forskning om sömnrelaterade andningsstörningar (SDB)

Cirka en av fem vuxna lider av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB):
Det finns allt fler vetenskapliga bevis för de negativa effekter som drabbar patienter på grund av obehandlad sömnapné.
Genom sitt starka partnerskap med den globala hälso- och sjukvårdssektorn strävar ResMed efter att:

  • Öka kunskapen om SDB, dess effekter och behandling.
  • Stödja pågående forskningsinitiativ om SDB i kombination med andra hälsorisker
  • Hitta effektiva kliniska lösningar för att förbättra hälsa och livskvalitet för SDB-patienter.

Big data analyser

Central sömnapné under CPAP-behandling: läs om de första insikterna från en big data-analys.

Studier och forskning på obstruktiv sömnapné

Allt mer forskning pekar på att uppkopplad vård ger resultat. Ökad följsamhet, högre effektivitet, förbättrad vårdkvalitet: här är några av de aktuella studier som styrker de här resultaten.

Det finns en växande mängd klinisk forskning som visar effekten och efterlevnaden av mandibular repositioningsbehandling (MRD).

Forskning om sömnapné

Byta behandling för patienter med kvarvarande eller ökande CSA från CPAP till ASV kan öka följsamheten. Läs mer om resultaten från denna big data-studie.

SERVE-HF har blivit en nyckelstudie inom sitt område och bidrar signifikant till ASV i klinisk praxis.

FACE studien är en fransk och belgisk prospektiv, multicenter, observationskohort som kommer ge långtidsdata avseende morbiditet och mortalitet hos hjärtsviktspatienter (både HFrEF och HFpEF) som använder ASV.

Stöd för forskningsinitierade studier

ResMed tror på att stödja etisk, oberoende klinisk forskning som bedrivs av kvalificerade tredjepartsutredare.