Forskning om sömnrelaterade andningsstörningar (SDB)

Cirka en av fem vuxna lider av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB):
Det finns allt fler vetenskapliga bevis för de negativa effekter som drabbar patienter på grund av obehandlad sömnapné.
Genom sitt starka partnerskap med den globala hälso- och sjukvårdssektorn strävar ResMed efter att:

  • Öka kunskapen om SDB, dess effekter och behandling.
  • Stödja pågående forskningsinitiativ om SDB i kombination med andra hälsorisker
  • Hitta effektiva kliniska lösningar för att förbättra hälsa och livskvalitet för SDB-patienter.

Big data analyser

Central sömnapné under CPAP-behandling: läs om de första insikterna från en big data-analys.

Stöd för forskningsinitierade studier

ResMed tror på att stödja etisk, oberoende klinisk forskning som bedrivs av kvalificerade tredjepartsutredare.