Användarguider och tekniska dokument för vårdgivare

Ta del av användarguider, kompatibilitetslistor, desinfektionsguider och försäkran om överensstämmelse genom att välja en ResMed-produkt från listan nedan.

Kompabilitetslista Strömförsörjningsenheter / Behandlingsapparater | Lista över kompatibilitet med batteri / enhetKompatibilitetslista Masker / BehandlingsapparaterDatahantering / EnhetskompatibilitetslistaElektromagnetiska utsläpp och immunitetEG-certifikat

AirMini: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse | RED Försäkran om överensstämmelse | Patientens e-hjälp Android | Patientens e-hjälp iOS

AirSense 10 Elite: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse

AirSense 10 AutoSet för henne: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse

AirSense 10 AutoSet: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse

AirCurve 10 VAuto: Användarguide | Klinisk guide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse

AirCurve 10 S: Användarguide | Klinisk guide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse

AirCurve 10 CS PaceWave: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse

EG-certifikat

Befuktning

HumidX / HumidX Plus: Försäkran om överensstämmelse

HumidX F20: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Luftfuktare med luftuppvärmning: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

H4i uppvärmd befuktare: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Slang

Guide för desinfektion av luftslang | Guide för skötsel av luftslang

ClimateLineAir uppvärmd luftslang: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

ClimateLine / ClimateLineMAX / ClimateLineMAX Oxy luftslang: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

SlimLine luftslang: Tillägg | Försäkran om överensstämmelse

Standard air tubing: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

SlimLine slangvärmare / Standard slangvärmare: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

ClimateLineAir Oxy värmeslang: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Nätaggregat

Kompabilitetslista Strömförsörjningsenheter / Behandlingsapparater | Lista över kompatibilitet med batteri / enhet

Air10 90w strömförsörjning: Användarguide

ResMed Power Station II: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Astral externt batteri: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Air10 / Lumis / S9 DC / DC-omvandlare 90w: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Air10 seriell adapter: Försäkran om överensstämmelse

Air10 USB-adapter: Försäkran om överensstämmelse

Astral DC / DC-adapter: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

AirMini DC/DC-omvandlare 65 W: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Resa

Stellar mobilitetsväska: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Astral mobilitetsväska: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Stödarmen för ventilation med munstyck: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Övervakningsverktyg och fjärralarm

Fjärralarm II och sjukhuslarmsystemkabel: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Stativ

AirMini-monteringssystem: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Homecare-stativ: Försäkran om överensstämmelse

Sjukhusvagn: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Stativ för vård i hemmet: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Filter

Standard luftfilter: Användarguide

Hypoallergena luftfilter: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Hypoallergena luftfilter för AirMini: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Oximeter

Air10 / S9 oximeteradapter: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse