Användarguider & överensstämmelser | ResMed

Användarguider och tekniska dokument för vårdgivare

Ta del av användarguider, kompatibilitetslistor, desinfektionsguider och försäkran om överensstämmelse genom att välja en ResMed-produkt från listan nedan.

Kompabilitetslista Strömförsörjningsenheter / Behandlingsapparater | Lista över kompatibilitet med batteri / enhetKompatibilitetslista Masker / BehandlingsapparaterDatahantering / EnhetskompatibilitetslistaElektromagnetiska utsläpp och immunitet | EG-certifikat (MDD) | EG-certifikat (MDR)

AirMini: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse | RED Försäkran om överensstämmelse | Patientens e-hjälp Android | Patientens e-hjälp iOS

AirSense 11 AutoSet: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Guide för luftslangstänjbarhet | Försäkran om överensstämmelse | RED Försäkran om överensstämmelse (modellnummer 394xx) | RED Försäkran om överensstämmelse (modellnummer 395xx) | Air11 informationsguide för radioutrustningSekretesspolicy

AirSense 10 AutoSet: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G | Tillägg till informationen om den trådlösa modulen

AirSense 10 AutoSet för henne: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G | Tillägg till informationen om den trådlösa modulen

AirSense 10 AutoSet: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G | Tillägg till informationen om den trådlösa modulen

AirCurve 10 VAuto: Användarguide | Klinisk guide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

AirCurve 10 S: Användarguide | Klinisk guide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

AirCurve 10 CS PaceWave: Användarguide | Klinisk guide | Patientens snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | RED 2G försäkran om överensstämmelse | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

Datahantering / Enhetskompatibilitetslista | Elektromagnetiska utsläpp och immunitet | EG-certifikat (MDD) | EG-certifikat (MDR)

Lumis HFT: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse | Snabb installationsguide | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

Lumis 100 VPAP ST-A: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse |Patientens snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

Lumis 150 VPAP ST-A: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | Patientens snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

Lumis 100 VPAP S: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

Lumis 100 VPAP ST: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse | RED 4G försäkran om överensstämmelse | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

Lumis 150 VPAP ST: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse  | RED 4G försäkran om överensstämmelse | Patientens snabbstartguide | Klinisk snabbstartguide | Försäkran om överensstämmelse RED 4G/3G/2G

Stellar-serien: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse  | Snabb installationsguide | Guide för datahantering | Addendum for Användarguide

Astral-serien: Användarguide | Klinisk guide | Försäkran om överensstämmelse  | Snabb installationsguide | Larmguide för frånkoppling

EG-certifikat (MDD) | EG-certifikat (MDR)

Befuktning

HumidAir 11 heated humidifier: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Air11 side cover: Användarguide

HumidX / HumidX Plus: Försäkran om överensstämmelse

HumidX F20: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Luftfuktare med luftuppvärmning: Användarguide addendum | Försäkran om överensstämmelse

H4i uppvärmd befuktare: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Slang

Guide för skötsel av luftslang

Air11 air outlet: Användarguide

ClimateLineAir 11 heated tub: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

ClimateLineAir uppvärmd luftslang: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

ClimateLine / ClimateLineMAX / ClimateLineMAX Oxy luftslang: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

SlimLine luftslang: Tillägg | Försäkran om överensstämmelse

Standard air tubing: Försäkran om överensstämmelse

SlimLine slangvärmare / Standard slangvärmare: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

ClimateLineAir Oxy värmeslang: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Nätaggregat

Kompabilitetslista Strömförsörjningsenheter / Behandlingsapparater | Lista över kompatibilitet med batteri / enhet

Air11 PSU 65W: Användarguide

Air10 90w strömförsörjning: Användarguide

ResMed Power Station II: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

RPSII battery coupler kit: Försäkran om överensstämmelse| EG-certifikat

Astral externt batteri: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Air10 / Lumis / S9 DC / DC-omvandlare 90w: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Air10 seriell adapter: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Air10 USB-adapter: AnvändarguideFörsäkran om överensstämmelse

Astral DC / DC-adapter: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

AirMini DC/DC-omvandlare 65 W: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Stellar DC/DC-omvandlaren på 24 V/90 W: Användarguide

Air11 DC/DC-omvandlaren: Försäkran om överensstämmelse

Resa

Air11 travel bag: Användarguide

Stellar mobilitetsväska: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Astral mobilitetsväska: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Stödarmen för ventilation med munstyck: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Övervakningsverktyg och fjärralarm

Fjärralarm II och sjukhuslarmsystemkabel: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Stativ

AirMini-monteringssystem: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Homecare-stativ: Försäkran om överensstämmelse

Sjukhusvagn: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Stativ för vård i hemmet: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Filter

Standard luftfilter: Användarguide

Standard luftfilter för Air11: Användarguide

Hypoallergena luftfilter: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Hypoallergena luftfilter för Air11: Försäkran om överensstämmelse

Hypoallergena luftfilter för AirMini: Användarguide | Användarguide addendum | Försäkran om överensstämmelse

Oximeter

Air10 / S9 oximeteradapter: Användarguide | Försäkran om överensstämmelse

Fortsätt utforska

Lär dig hur de på bästa sätt kan sköta om sin utrustning för en optimal sömnapnébehandling.

Läs mer

Dina patienters sömnapnéutrustning med apparat, slang och mask behöver underhållas och rengöras kontinuerligt för bästa funktion.

 

Läs mer