Noxturnal mjukvara | support för vårdgivare | ResMed

Support Noxturnal programvara

Läs mer

ResMeds sömnapnémasker ger en bekväm och effektiv behandling.

ResMed erbjuder sömnapnéapparater som är kliniskt framställda för att ge oöverträffad komfort och lägsta möjliga ljudnivå.

Vi erbjuder också patienterna stöd för att bidra till ökad följsamhet, mindre spenderad tid per patient för uppföljning och monitorering samt effektivisera för vårdgivaren.

Relaterade produkter

Nattlig Andnings Registrering med sömnestimering.

Läs mer

Nox A1s apparat för diagnostik med polysomnografi på sjukhus och hemma

Läs mer

AirView är en användarvänlig, molnbaserad plattform för diagnos och behandlingshantering av sömnrelaterade andningsstörningar.

Läs mer

Några fler frågor?

Kontakta oss