AirView för ApneaLink Air: integrerat diagnostikverktyg | ResMed

AirView™ för ApneaLink™ Air

Effektivare arbetsflöden för screening och diagnostik

Onlineåtkomst till patientens screeninginformation direkt via den säkra1 AirView-servern, en molnbaserad lösning för patienthantering som tar ResMeds vårdlösningar till en ny nivå. AirView eliminerar flaskhalsar och ger ett effektivare arbetsflöde, från den inledande screeningen till behandling.

 • apnealinkair-with-airview-resmed
apnealinkair-with-airview-resmed

Viktiga funktioner

Intuitiv användningspanel
Få en snabb överblick över patientens behandling med ögonblicksbilder av behandlingsstatus på en och samma skärm

Avancerad analys
Analysera behandlingen via en detaljerad signalöversikt med möjlighet till manuell bedömning

Avancerad rapportering
Detaljerad, lättläst och färgkodad tolkningsrapport på en sida

Ytterligare funktioner

Tydlig rapportering

Använd AirView för ApneaLink Air för att registrera data och statistik från sömnregistrering i hemmet. Få poäng automatiskt som hjälper dig att screena för sömnrelaterade andningsstörningar och se rekommenderade åtgärder.

Inbyggd säkerhet och sekretess

Funktionerna för inbyggt lösenordsskydd, rollbaserad åtkomst och datakryptering i AirView håller din och patienternas information säker. ResMed uppfyller dessutom strikta lagar för säkerhet och sekretess1.

Produktspecifikationer

 • Sammanfattning av diagnostik och statistik
 • Interaktiv visualisering av obearbetade diagnostiksignaler med möjlighet till automatisk och/eller manuell bedömning
 • Visualisering av spårningsstatus i diagnosvägen
 • Diagnostikrapport med tolkning och möjlighet till e-signatur
 • Nedladdningar och relaterad information för apparater för sömnregistrering i hemmet

 • Diagnostik: ApneaLink Air
 • Sömnbehandling: AirSense 11, AirSense 10, AirCurve 10 och AirMini
 • Ventilationsbehandling: Astral och Stellar med ResMed Connectivity Module (RCM), Lumis

 • PC: Pentium 1,6 GHz eller högre med en aktiv internetanslutning
 • Minne: 500MB RAM eller högre
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 eller högre
 • SD-kortläsare (om du laddar ned data från ett datakort)

Något av följande:

 • Microsoft® Windows 7 32- eller 64-bitars (Home Premium och Professional)
 • Microsoft® Windows 8.1 (Home Premium och Professional)
 • Microsoft® Windows 10 (Home Premium och Professional)

Något av följande:

 • Microsoft® Internet Explorer 11 och senare
 • Firefox 42.0 och senare
 • Chrome 86.0 och senare
 • Edge 87.0 och senare

Följande program (eller motsvarande alternativ) behövs för att ladda ned kortdata och visa exporterade data och rapporter från AirView, om så önskas.

 • Microsoft Excel 2007 (eller senare)
 • Adobe Acrobat Reader 10.0.1 (eller senare)
 • Oracle Java SE 8

Äldre versioner av dessa program (eller alternativ till dem) stöds inte officiellt.

Dokumentation

AirView – användarguide för tvåstegsverifiering

Få tillgång till tekniska dokument ➜

AirView – ikonguide

Få tillgång till tekniska dokument ➜

AirView – guide för diagnostisk bedömning

Visa guiden ➜

Apparatkompatibilitetslista

Få tillgång till tekniska dokument ➜

ApneaLink Air med AirView

Visa broschyren ➜

Instruktionsvideor

Visa och filtrera patienter med sömnregistrering i hemmet
Visa och skriv ut diagnostikrapporter
Bedöm obearbetade signaler manuellt
Tolka och signera en diagnostikrapport elektroniskt
Lägg till och visa diagnostiska anteckningar
Skapa och uppdatera patientjournaler vid sömnregistrering i hemmet
Ladda ned och granska apparatdata

Tvåstegsverifiering i AirView
Skapa och uppdatera platser
Skapa och uppdatera användare
Skapa och uppdatera försäkringsbolag
Skapa och uppdatera läkaråtkomst
Skapa och uppdatera alternativ för finansiärer

Visa och filtrera patienter med sömnregistrering i hemmet
Visa och skriv ut diagnostikrapporter
Bedöm obearbetade signaler manuellt
Tolka och signera en diagnostikrapport elektroniskt
Lägg till och visa diagnostiska anteckningar
Skapa och uppdatera patientjournaler vid sömnregistrering i hemmet
Ladda ned och granska apparatdata

Tvåstegsverifiering i AirView
Skapa och uppdatera platser
Skapa och uppdatera användare
Koppla upp en läkare för tolkning
Skapa och uppdatera försäkringsbolag

Ta reda på mer

Stötta patienterna från diagnos till kontinuerlig vård med AirView1

AirView för sömnapné

Förenkla hantering, övervakning och rapportering för patienter med sömnstörningar.

Läs mer
AirView för ApneaLink Air

Effektivisera screening och diagnostiska arbetsflöden.

AirView för ventilation

Hantera och övervaka ventilerade patienter hemma eller på sjukhus.

Läs mer
AirView för sömnapné

Förenkla hantering, övervakning och rapportering för patienter med sömnstörningar.

Läs mer
AirView för ApneaLink Air

Effektivisera screening och diagnostiska arbetsflöden.

AirView för ventilation

Hantera och övervaka ventilerade patienter hemma eller på sjukhus.

Läs mer

Relaterade produkter

Uppkopplad, bärbar och lättanvänd apparat för sömnregistrering i hemmet

Läs mer

Nox A1s

Bärbar och lättanvänd apparat för polysomnografi

Polygraf med beräkning av sömntid

Läs mer

Se onlinehjälpen för AirView för relevant information om varningar och försiktighetsåtgärder att beakta innan och medan produkten används.

Referenser

 1. AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Patientdata skyddas med hjälp av datakrypteringsteknik. ResMeds säkerhetsspecialister är mycket engagerade i arbetet med AirView, hela vägen från designfasen till kontinuerlig driftövervakning. Lösningen testas regelbundet med avseende på riskhantering och sekretess. Vår värdleverantör i Europa är ett tredjepartsföretag som är certifierat enligt de strikta franska HDS-kraven (Hébergement de Données de Santé) och dessutom ISO 27001-certifierat för hantering och lagring av medicinska data.