Antiapneskena | ResMed

Antiapnéskena - skräddarsydd mandibular ompositioneringsanordning

Tack vare klinisk forskning har orala hjälpmedel fått erkännande under det senaste decenniet som en effektiv lösning på snarkning. Dessa antiapnéskenor, som också är kända som mandibular repositioning devices (MRD), erbjuder ett användbart alternativ till CPAP-behandling i fall av mild till måttlig obstruktiv sömnapné (OSA).1,2,3

Narval CC

Kliniskt beprövad 1,2, innovativ och skräddarsydd mandibular ompositioneringsanordning  för att behandla OSA och snarkning.

narval-cc-resmed-behandling-mot-snarkning-oralt-hjälpmedel

Kliniska resultat för Narval CC, ORCADES-studien

Utvärdering av effekten och överensstämmelsen av Narval CC MRD: det är syftet med ORCADES-studien, den största multicenterstudien med patienter med obstruktiv sömnapné – hypopnésyndrom (OSAHS) som behandlas med en skräddarsydd MRD. Den pågående studien följer 369 patienter under en period av 5 år.1

158 patienter – 43% av deltagarna i studien– har svår OSAHS (AHI>30).

sleep-apnoea-quiz

Mer innovativa lösningar från ResMed

Våra sömnapnéapparater är utformade för att ge effektiv behandling vid sömnrelaterade andningsstörningar.

Se alla ResMeds sömnapparater

ResMeds masker för sömnapné och ventilatorbehandling är utformade för att ge behaglig och effektiv behandling. Läs mer om vårt utbud av helmasker, näsmasker och näskuddemasker.

Se alla ResMeds masker och tillbehör

Referenser:

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines. 
  2.  Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European). 
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).