H4i vattenbehållare support för vårdgivare | ResMed

H4i vattenbehållare support

Artikelnummer: 26942

< Tillbaka till tillbehör

Fortsätt utforska

Om du har frågor som rör garantin för våra masker, kontakta ResMed-kundtjänst.

Dina patienters sömnapnéutrustning med apparat, slang och mask behöver underhållas och rengöras kontinuerligt för bästa funktion. Lär dig hur de på bästa sätt kan sköta om sin utrustning för en optimal sömnapnébehandling.

AirView är ResMeds molnbaserade patienthanteringssystem som ger vårdgivaren möjlighet att tolka och hantera patientdata från kliniken.

Relaterade produkter

Stellar mobilitetsväska ger enkel åtkomst till ventilatorn och skyddar den under transport och vid vardagsbruk.

Läs mer

Fjärralarm II tillhandahåller utökad funktionalitet för ventilatorsystemen Stellar™ och Astral™, och gör det möjligt att använda behandlingsapparaten både på sjukhus och i hemmet för patienter som kräver närmare övervakning.

Läs mer

ResMed power station II är ett externt litiumjonbatteri med lång livslängd som fungerar tillsammans med ResMeds sömnbehandlingsapparater eller ventilatorer.

Läs mer

Några fler frågor?

Kontakta oss