AirMini™ | support för vårdgivare | ResMed

AirMini support

Artikelnummer: 3811092

Underhåll och rengöring av AirMini™-apparaten

Lägg till befuktning till AirMini™-apparaten

FAQ

AirMini-slangen har unika egenutvecklade anslutningar som är anpassade för AirMini-apparaten. Kompatibla masker är AirFit 20-serien samt AirFit P10 för AirMini. Den här luftslangen och anslutningarna gör att ny teknik kan användas för CPAP-behandling, till exempel ActiveAir-ventilen, HumidX-enheter för befuktning utan vatten och AirMini-apparaten i miniformat, samtidigt som ResMeds höga standarder för effektiv behandling upprätthålls. AirMini-slangen gör det enkelt att övergå från behandling med AirSense eller andra CPAP-system till AirMini-systemet, tack vare de små och lättanvända maskanslutningarna som är kompatibla med de senaste maskerna från ResMed.

Masker innefattar vanligtvis en ventil som består av en eller flera fasta öppningar där utandningsgaser elimineras före nästa inandning. Ventilen minimerar återinandningen av koldioxid och upprätthåller tillräckligt ventilflöde vid lägsta möjliga PAP-tryck, och flödet ökar vid högre tryck. Ett högre ventilflöde än det flöde som upprätthålls vid det lägsta PAP-trycket ger dock inga ytterligare fördelar. ActiveAir-tekniken innebär att ventilen innehåller ett tryckaktiverat silikonmembran som anpassas efter CPAP-trycket. När trycket i masken ökar sänker ActiveAir ventilflödet till den nivå där koldioxidtransporten från systemet fortfarande fungerar, samtidigt som tekniken minskar det lägre generella utflödet som behövs för högre tryckinställningar i AirMini-apparaten.

Ventilen flyttades för att göra det möjligt att placera HumidX mellan patienten/masken och ventilen. Detta krävs för att den passiva befuktaren (HumidX) ska fungera korrekt, genom att värme och fukt fångas upp från patientens utandningsluft i stället för att försvinna ut genom ventilen.

Tillvalet HumidX är integrerat i AirMini-slangen, och utandningsluften passerar genom HumidX-enheten innan den når maskventilen. Detta innebär att värme och fukt från utandningsluften tas tillvara och återförs till patienten vid nästa inandning. HumidX-tekniken för befuktning liknar näsans naturliga processer, och den bevarar fukten i luftvägarna bättre under CPAP-behandlingen. Mekanismen för att tillvarata fukten från utandningsluften innan den släpps ut genom maskventilen har utformats för att förbättra användbarheten och andningskomforten.

HumidX-enheten måste bytas ut 30 dagar efter att förpackningen öppnades. HumidX-enheten måste alltid bytas ut efter 30 dagar, även om den inte har använts varje dag. Livslängden för HumidX bygger på hur många dagar som gått efter att förpackningen öppnas, inte hur många dagar den har använts.

ResMed rekommenderar inte att HumidX-enheten används under längre tid än 30 dagar. HumidX har testats för användning under längre tid än den angivna livslängden, men ResMed garanterar endast säker användning i maximalt 30 dagar. Om en HumidX-enhet används i mer än 30 dagar kan den bli smutsig och befuktningsprestanda och andningskomfort kan försämras, så att det blir mindre säkert och effektivt att använda AirMini. HumidX-enheten och de andra komponenterna i AirMini-systemet måste underhållas regelbundet i enlighet med bruksanvisningen.

AirMini innefattar samma behandlingsfunktioner som AirSense 10 AutoSet for Her, inklusive: • CPAP • AutoSet (med funktionen Response som tillval) • AutoSet for Her Till skillnad från AirSense 10 AutoSet ingår samtliga tre behandlingsfunktioner i varje enskild AirMini-apparat.

AirMini har designats för att både vara enkel och kunna ge en mer mångfasetterad upplevelse, beroende på vad patienten föredrar. Därför utformade vi AirMini-apparaten med en enda knapp, för enkelhetens skull, och kompletterade med en app som ger patienten fler möjligheter att anpassa behandlingen.

ActiveAir- och HumidX-teknikerna i AirMini-systemet är det som gör AirMini till världens minsta CPAP-apparat som samtidigt upprätthåller ResMeds höga standarder för effektiv behandling. Detta medförde ett behov av nya masker som var specifikt utformade för att fungera med AirMini och de här innovativa teknikerna.

Innan du kopplar AirMini-apparaten till en smartphone eller surfplatta ska du se till att den senaste versionen av AirMini-appen är installerad på telefonen eller plattan. Annars hämtar du AirMini-appen från App Store™ eller Google Play™. 1. Kontrollera att AirMini-apparaten har konfigurerats korrekt och är ansluten till ett eluttag. Mer information om hur du konfigurerar apparaten finns i bruksanvisningen. 2. Aktivera Bluetooth® på smartphonen eller surfplattan. Instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth® finns i bruksanvisningen för telefonen eller plattan. 3. När du öppnar AirMini-appen för första gången uppmanas du att godkänna användningen av cookies samt ResMeds användningsvillkor och sekretesspolicy. Markera rutan på välkomstskärmen och tryck sedan på Continue (Fortsätt). 4. Tryck på Bluetooth®-knappen på AirMini-apparaten när du uppmanas att göra det i AirMini-appen. När indikatorn på AirMini-apparaten blinkar med blått ljus är Bluetooth® aktiverat och du kan upprätta anslutningen. 5. Tryck på Connect (Anslut) på smartphonen eller surfplattan. När AirMini-apparaten upptäcks visas dess namn, ”ResMedXXXXXX”, i listan med valbara tillbehör. 6. Välj apparatens namn i listan för att ansluta till den. 7. Den första gången du parkopplar AirMini-apparaten med en smartphone eller surfplatta måste du autentisera den. När autentiseringsskärmen visas i AirMini-appen börjar du med att trycka på Scan code (Skanna kod). I AirMini-appen uppmanas du nu att tillåta att telefonens eller plattans kamera används, och att rikta kameran mot apparatens QR-kod. Obs! QR-koden sitter på baksidan av AirMini-apparaten. Du kan också autentisera apparaten genom att ange den fyrsiffriga koden som finns på baksidan av apparaten. 8. Tryck på Continue (Fortsätt). När anslutningen har upprättats visas en Bluetooth®-anslutningsikon i det övre högra hörnet i AirMini-appen. Kom ihåg: • AirMini förblir påslagen i standby-läge så länge som den är ansluten till ett eluttag. • Om AirMini-apparaten är ansluten till ett eluttag och Bluetooth® är aktiverat på smartphonen eller surfplattan upprättas en anslutning automatiskt så snart AirMini och telefonen eller plattan är i närheten av varandra. • Du bör endast parkoppla en smartphone eller surfplatta med en apparat åt gången.

Fortsätt utforska

Om du har frågor som rör garantin för våra masker kan du kontakta ResMed-kundtjänst.

Dina patienters sömnapnéutrustning med apparat, slang och mask behöver underhållas och rengöras kontinuerligt för bästa funktion. Lär dig hur de på bästa sätt kan sköta om sin utrustning för en optimal sömnapnébehandling.

AirView är ResMeds molnbaserade patienthanteringssystem som ger vårdgivaren möjlighet att tolka och hantera patientdata från kliniken.

Relaterade produkter

En exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering

Läs mer

Exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering, särskilt framtagen för kvinnor och kvinnors sömn.

Läs mer

AirMini-appen från ResMed hjälper dig att snabbt och enkelt förbereda dina patienter inför behandlingen – allt som behövs är en smartphone och en Bluetooth-anslutning.

Läs mer

Några fler frågor?

Kontakta oss