AirSense 10 AutoSet for Her

Apparat som anpassats för kvinnor, med autojustering

Behandlingsapparat med autojustering och en AutoSet-algoritm som anpassats för kvinnor med OSA. AirSense10 AutoSet for Her ger samma avancerade prestanda som standardmodellen men har anpassats specifikt för kvinnor med OSA. Nästan 40 % av de nydiagnostiserade OSA-patienterna är kvinnor.

Artikelnummer: 37247

Unik behandling för kvinnor

airsense-10-autoset-for-her-device-for-women-osa-patients-resmed-mobile

AirSense10 AutoSetTM for Her baseras på AutoSet-algoritmen och har anpassats till de symptom som kännetecknar OSA hos kvinnor.

Forskning visar att kvinnliga patienter har högre övre luftvägsmotstånd4 så AutoSet for Her-algoritmen har utformats att vara känsligare för flödesbegränsning.

Insiktsfull rapportering

airsense-10-autoset-for-her-apap-machine-for-women-resmed-mobile

ResMeds unika AutoSet for Her-algoritm har även en rapporteringsfunktion för andningsansträngningsrelaterad uppvakning (RERA) i AirViewTM – ResMeds säkra, molnbaserade behandlingssystem. Denna funktion, som utgör en del av den nya algoritmen, ger ytterligare klinisk information genom att säkerställa att kortvariga händelser identifieras.

Andra funktioner

  • Ett komplett erbjudande:  AirSense 10 AutoSet for Her kan kombineras med AirFitTM for Her-masker så att kvinnliga patienter kan erbjudas en komplett behandlingslösning.
  • En inbyggd sensor för omgivningsljus justerar skärmens ljusstyrka beroende på ljuset i rummet. Om patienten måste stiga upp under natten kommer skärmens bakgrundsbelysning inte att störa sängkamraten.
  • Easy-Breathe-motorn är tyst som en viskning och ger patienten och sängkamraten en ostörd nattsömn.
  • Integrerad trådlös teknik ger dig möjlighet att övervaka patienten, ändra inställningar och göra felsökning på distans.
  • Kontinuerlig befuktning under hela natten tack vare den integrerade befuktaren HumidAirTM med avancerad HumidAir-teknik (tillval).

Garanti och tjänster

Letar du efter service- och garantiinformation på ResMed AirSense 10 AutoSet for Her CPAP-enhet?
Hitta svar på dina frågor i vårt resurscenter.

 

Referenser:

    1. Medicare and private payer sleep apnea claims data 2009.
    2. Stoohs R, Janicki J, Hohenhorst W. Obstructive sleep apnea syndrome and upper airway resistance syndrome. Gender-related differences. HNO. 2007 Oct;55(10):792-7.