Narval CC™

Oral appliance

Narval CC är ett kliniskt beprövat1-3 CAD/CAM-tillverkat oralt hjälpmedel, individuellt anpassat för att ge bästa möjliga komfort3 och compliance4. Det är ett av de minsta och lättaste orala hjälpmedlen på marknaden. Apné-hypopné-index (AHI) minskar med minst 50 %1 hos nästan 80 % av användarna.

Ett innovativt CAD/CAM-tillverkat oralt hjälpmedel

narval-cc-cad-cam-oral-appliance-resmed

Tack vare CAD/CAM, kan Narval antiapnéskena enkelt tillpassas. Standardiserade processer och digital teknik ger antiapnéskenor av hög kvalitet. Vår CAD-programvara simulerar käkarrörelser och beräknar retentionskrafterna och fördelningen för varje patient.

Olika designalternativ för att möta olika behov

Narval CC finns i fem olika designer som kan användas på patienter med olika tandmorfologier. Varje design har ett utskjutande intervall på upp till 15 mm, med justeringar möjliga i steg om 0,5 mm. Läs mer

narval-cc-custom-made-oral-appliance-ResMed

Narval CC använder en dragbaserad artikulationsmetod som bibehåller underkäken i en utskjuten position längs det ocklusala planet, istället för att skjuta den framåt som konventionella, kompressionsbaserade MRD. Denna artikulation främjar läppförseglingen, så att dina patienter kan sova med munnen stängd.3 Det ger också 10% mindre påverkan på temporomandibularleden (TMJ).3

 

 

 

 

 

Narval: 100% digital

Discover Narval 100% digital workflow, from IOS* to CAD/CAM**.

A medically-supervised process

narval-cc-oral-appliance-dentist-sleep-doctor-dental-sleep-ResMed

Successful oral appliance treatment requires close collaboration between an efficient network of healthcare providers. Narval CC is a medical device that’s prescribed after a sleep test and whose usage follows a well-established clinical protocol. It requires expert dental evaluation, precise fitting, monitoring of the patient’s condition, and periodic adjustment of the device’s advancement levels in order to maintain treatment efficacy.

Referenser:

* IOS: intra-oral scanning.
** CAD/CAM: computer-aided design and manufacturing.

1. Vecchierini MF et al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine 2016 Mar; 19:131-40.
2. Vecchierini MF & al. Late Breaking Abstract – Efficacy and tolerability of a custom-made mandibular repositioning device (MRD) for the treatment of obstructive sleep apnea (OSA): ORCADES study 5-year follow-up data, European Respiratory Journal 2019; 54: Suppl. 63, OA3272.
3. Attali V & al. Efficacy and tolerability of a custom-made Narval mandibular repositioning device for the treatment of obstructive sleep apnea: ORCADES study 2-year follow-up data. Sleep Med. 2019 Nov;63:64-74.

4. Sutherland et al. Efficacy versus Effectiveness in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea: CPAP and Oral Appliances. Journal Dental Sleep Medicine, 2015.