ResMed sekretessmeddelande

Senaste uppdatering: maj 2018

 

ResMed Sweden AB, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40, Kista, 08-477 10 00 är registeransvarig för dina personuppgifter och vill härmed delge dig information om hur de personuppgifter vi får in om dig behandlas.

Detta sekretessmeddelande ger dig information om dina rättigheter och den sekretesshantering som styr vårt sätt att behandla dina uppgifter på. Det gäller när du interagerar och gör affärer med oss, antingen personligen eller via telefon eller e-post, på våra sociala mediekanaler eller på våra hemsidor, närhelst vi hänvisar till eller länkar till detta sekretessmeddelande.

Din relation med oss kan också regleras av separata sekretessmeddelanden om du använder andra produkter och tjänster från ResMed.

Vänligen klicka på relevant rubrik nedan för mer information angående vart och ett av dessa områden.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och hur samlas dessa in?
 2. Hur använder vi dina personuppgifter?
 3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 4. Vem delar vi dina personuppgifter med?
 5. Var lagras och behandlas dina personuppgifter?
 6. På vilka grunder använder vi dina personuppgifter?
 7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
 8. Dina rättigheter avseende personuppgifter.
 9. Personuppgifter från barn.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och hur samlas dessa in? 

I de flesta fall samlar vi in personuppgifter om dig från dig själv, men i vissa fall kan vi motta personuppgifter om dig från en extern aktör.

Med hjälp av vissa tekniker som används på våra webbplatser och i mobila applikationer samlar vi även in annan information om dig i enlighet med vårt cookiemeddelande.

För ytterligare information om denna typ av insamling av uppgifter, vänligen se vårt cookiemeddelande.

Beroende på i vilket land du bor och hur du interagerar med oss samlar vi in:

 • din titel, förnamn och efternamn.
 • ditt födelsedatum och ditt kön.
 • din adress och e-postadress.
 • ditt telefonnummer.
 • din betalningsinformation.
 • information om din sjukförsäkring.
 • information om din vårdpersonal, inklusive din behandlande läkare och hemvårdsleverantör.
 • identifiering och bakgrundsinformation.
 • din behörige företrädare eller målsmans förnamn, efternamn och kontaktuppgifter.
 • information om produkterna du använder, till exempel sömnbehandlingsapparat, mask osv.
 • information om de tjänster du använder, från ResMed och externt.
 • din sömn, hälsa och hälsorelaterad livsstilsinformation.

I de flesta fall kommer vi att meddela dig när vi samlar in personuppgifter, t.ex. i form av ett popup-formulär på vår hemsida eller ett formulär på vår klinik som berättar att vi samlar in uppgifter vid den tidpunkten.

Vi samlar in personuppgifter om dig när:

 • du registrerar ett konto hos oss.
 • du interagerar med oss, t.ex. när du ringer, e-postar eller besöker vår webbsida eller sociala mediekanaler.
 • när du bokar en tid eller besöker våra kliniker.
 • när vi mottar information och recept från din vårdpersonal (om tillämpligt i landet där du bor).
 • du anmäler dig för att motta marknadsföringskommunikation eller för att delta i kampanjer och undersökningar.
 • din vårdpersonal tillhandahåller uppgifter gällande din vård (om tillämpligt i landet där du bor).
 • vi tillhandahåller produkter och tjänster på uppdrag av externa aktörer som du har en relation med, till exempel sjukhus och hemvårdsleverantörer

Beroende på i vilket land du bor och hur du interagerar med oss samlar vi in:

 • din titel, förnamn och efternamn.
 • ditt telefonnummer.
 • din praktikadress och e-postadress.
 • dina kompetenser och yrkesmässiga registreringsidentifierare.
 • din betalningsinformation.
 • information om de produkter du köper av ResMed och de tjänster du använder.

Vi samlar in personuppgifter om dig när:

 • du registrerar ett konto för någon av våra tjänster.
 • du anmäler dig för att delta i konferenser, utbildningstillfällen och branschevenemang med ResMed eller externa aktörer.
 • vi anlitar dig för att förse oss med en tjänst.
 • du interagerar med oss, inklusive när du möter våra försäljningsrepresentanter och deltar i utbildning för våra produkter och tjänster.
 • du köper våra produkter.
 • vi måste rapportera utgifter enligt för oss tillämpbara transparenslagar.

Beroende på i vilket land du bor och hur du interagerar eller gör affärer med oss samlar vi in:

 • din titel, förnamn och efternamn.
 • ditt födelsedatum.
 • ditt företagsnamn.
 • ditt telefonnummer.
 • din företagsadress och e-postadress.
 • din betalningsinformation.
 • din försäkringsinformation.
 • information om de produkter du köper av ResMed och de tjänster du använder.

Vi samlar in personuppgifter om dig när:

 • du registrerar ett konto för våra produkter och tjänster.
 • du anmäler dig för att delta i konferenser, utbildningstillfällen och branschevenemang.
 • du köper våra produkter.
 • du interagerar med oss, inklusive när du möter våra försäljningsrepresentanter och deltar i utbildning för våra produkter och tjänster.

Beroende på i vilket land du bor och hur du interagerar eller gör affärer med oss samlar vi in:

 • din titel, förnamn och efternamn (och alla eventuella tidigare namn).
 • ditt kön.
 • dina nationaliteter.
 • ditt telefonnummer.
 • din adress och e-postadress.
 • information baserad på din juridiska rätt att arbeta i den jurisdiktion där tjänsten är baserad.
 • dina kvalifikationer och erfarenheter.
 • all annan information som du tillhandahåller oss i ditt CV eller under rekryteringsprocessen.

Vi samlar in personuppgifter om dig när:

 • du söker en tjänst via vår karriärwebbplats (https://careers.resmed.com) eller kontaktar oss direkt.
 • du jobbar med en rekryteringsbyrå.
 • du hänvisas till oss via en ResMed-kontakt.

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Beroende på hur du interagerar med oss kan vi använda dina personuppgifter:

 • för att besvara dina förfrågningar om information eller material och för att skapa, utveckla och upprätthålla vår relation med dig.
 • för att kommunicera med dig per telefon, icke-krypterad e-post och textmeddelanden (SMS-meddelanden):
  – nyhetsbrev och pressmeddelanden;
  – innehåll rörande produkter, program, tjänster eller allmän information som vi tror kan intressera dig; och
  – relevant och regelbunden marknadsföring.
 • för att rikta kommunikation till dig på sociala medieplattformar.
 • för att förse dig med produkter och tjänster, såsom
  – teknisk support;
  – sömntest;
  – planering och stöd vid behandling; och
  – årliga genomgångar av behandlingen för att kontrollera din behandlingsform och utrustning.
 • för att kommunicera med din vårdförsäkring och vårdgivare, t.ex. se till att de får relevant produktinformation och resultatet av behandlingen om de har hänvisat dig till oss för behandling eller hjälp.
 • för att säkerställa att vi inte samlar in personuppgifter från barn under 13 år, eller från någon som anses vara minderårig enligt gällande lagar i det land där du bor.
 • för att genomföra statistiska analyser, kartläggningar eller marknadsundersökningar för att förbättra existerande, och utveckla nya produkter och tjänster, samt för att förbättra våra webbplatser.
 • för att uppfylla våra förpliktelser sett till lagar, regler och riskhantering, vilket inkluderar att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk och agera förvaltare av medicinteknisk utrustning.

Beroende på hur du interagerar med oss kan vi använda dina personuppgifter:

 • för att besvara dina förfrågningar gällande information eller material eller för att skapa, utveckla och upprätthålla vår relation med dig.
 • när du interagerar med oss, inklusive när du möter våra försäljningsrepresentanter och deltar i utbildning för våra produkter och tjänster.
 • för att skicka ut fakturor för våra produkter och tjänster.
 • när du registrerar ett konto för våra produkter och tjänster och för att delta i konferenser, utbildningstillfällen och branschevenemang.
 • för att kommunicera med dig per telefon, icke-krypterad e-post och textmeddelanden (SMS-meddelanden):
      – nyhetsbrev och pressmeddelanden;
  – innehåll rörande produkter, program, tjänster eller allmän information som vi tror kan intressera dig; och
  – relevant och regelbunden marknadsföring.
 • när vi anlitar dig för att förse oss med en tjänst.
 • när vi måste rapportera utgifter enligt för oss tillämpbara transparenslagar.
 • för att genomföra statistiska analyser, kartläggningar eller marknadsundersökningar för att förbättra existerande, och utveckla nya produkter och tjänster, samt för att förbättra våra webbplatser.
 • för att uppfylla våra förpliktelser sett till lagar, regler och riskhantering, vilket inkluderar att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • säkerställa att du är lämplig för den tjänst du har sökt.
 • genomföra kontroll av referenser.
 • meddela dig något gällande din ansökan.
 • uppfylla våra förpliktelser sett till lagar, regler och riskhantering, vilket inkluderar att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3.  Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

 • Vi använder ett antal olika säkerhets- och sekretessrelaterade mekanismer för att skydda dina uppgifter och för att efterleva tillämpliga dataskyddslagar. Trots de skyddsmekanismer vi använder bör du vara medveten om att det är omöjligt att garantera absolut säkerhet med avseende på uppgifter som skickas via internet.
 • Om vi kan bekräfta att dina personuppgifter har blivit föremål för ett dataintrång kommer vi att följa tillämpliga lagar avseende underrättelser om sådant intrång.
 • Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter samlas in i den minsta mängd som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

 

4. Vem delar vi dina personuppgifter med? 

 • Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina personuppgifter. Vi delar endast dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med närstående företag, dotterbolag och övriga företag som ägs och styrs av ResMed.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter om en del av eller hela ResMeds verksamhet överlåts till en annan enhet genom fusion, försäljning av dess tillgångar eller på annat sätt.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter om det krävs enligt lag.
 • Om du är slutanvändare av våra produkter och tjänster kan vi komma att dela dina personuppgifter med din vårdleverantör.
 • Om du är arbetssökande och har gått via en rekryteringsbyrå för att ansöka om en tjänst på ResMed kan vi komma att dela de personuppgifter du har lämnat till oss med rekryteringsbyrån.
 • Dina personuppgifter kan komma att delas, under begränsade omständigheter och på ett kontrollerat och säkert sätt, med externa databehandlare och tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla vissa delar av våra tjänster å våra vägnar. Dessa databehandlare och tjänsteleverantörer är bundna genom avtal att se till att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt, samt att dina personuppgifter uteslutande används för att utföra de tjänster som vi anlitat dem för att tillhandahålla. De har ej rätt att använda dina personuppgifter för något annat ändamål. Vi använder externa databehandlare och tjänsteleverantörer för:
  – databehandling och webbhotell.
  – marknadsföring.
  – beställningshantering (inklusive leverans och betalning).
  – teknisk support.
  – rekrytering.

5. Var lagras och behandlas dina personuppgifter just nu? 

För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster måste dina personuppgifter ibland kunna nås från eller överföras till platser utanför den jurisdiktion där de lämnats in. Det kan medföra att dina personuppgifter överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till en plats utanför EES eller från en plats utanför EES till en plats inom EES. Vänligen se ”Vem delar vi dina personuppgifter med” för mer information om hur dina personuppgifter kan delas med andra ResMed-enheter och externa tjänsteleverantörer.

Om dina personuppgifter kan nås från eller överföras till platser utanför EES kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade och säkra i enlighet med gällande dataskyddslagar. EU-standardavtalsklausuler gäller mellan alla ResMed-enheter som delar och behandlar personuppgifter.

När våra externa tjänsteleverantörer (i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss) behandlar personuppgifter utanför EES, i våra skriftliga avtal med dessa inkluderas att lämpliga åtgärder vidtas (vanligtvis standardavtalsklausuler).

Europeiska kommissionen har befogenheten att avgöra om ett land utanför EES erbjuder en adekvat nivå av dataskydd, om behandlingen av data äger rum i det landet. Vi litar på Europeiska kommissionens beslut om lämplighet vad gäller Kanada.

 

6. På vilka grunder använder vi dina personuppgifter? 

Vi använder dina personuppgifter på följande grunder:

 • För att uppfylla ett kontrakt, såsom att tillhandahålla de produkter och tjänster du köpt.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • För att följa rättsliga och regelmässiga skyldigheter.
 • För berättigade affärsändamål.
 • Med ditt samtycke.

 

7.  Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 

Vi behåller dina personuppgifter:

 • så länge det krävs enligt gällande lagar om medicinsk data och finansiella register.
 • preskriptionstiden för att vidta rättsliga åtgärder.
 • god praxis.
 • ResMeds affärsändamål.

 

8. Vilka rättigheter har du avseende dina personuppgifter?

Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning och andra tillämpliga dataskyddslagar ger de registrerade särskilda rättigheter.

Du har rätt att begära ut information gällande de personuppgifter vi har om dig och hur dessa behandlas. Enligt gällande dataskyddslagar kan du också ha rätt att:

 • göra ändringar eller ta bort information,
 • begränsa hur vi behandlar dessa personuppgifter,
 • stoppa obehöriga överföringar av dina personuppgifter till externa aktörer; och i vissa fall,
 • få dina personuppgifter överförda till en annan organisation.

Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet angående ResMeds behandling av dina personuppgifter. 

Om du motsätter dig hur dina personuppgifter behandlas eller om du har givit ditt samtycke och senare väljer att dra tillbaka det, respekterar vi det valet i enlighet med våra rättsliga skyldigheter.

Dina invändningar (eller återkallande av ett tidigare samtycke) kan innebära att vi inte kan utföra de åtgärder som krävs för att uppnå ovan angivna ändamål (se ”Hur vi använder dina personuppgifter”). Det kan också innebära att du inte kan nyttja de tjänster och produkter vi erbjuder.

Observera att även efter att du valt att återkalla ditt samtycke kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs, eller på annat sätt som tillåts enligt lag, särskilt i samband med att utöva och försvara våra juridiska rättigheter eller uppfylla våra juridiska och regelmässiga skyldigheter.

Vi måste se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Därför ber vi dig meddela oss om alla ändringar i dina personuppgifter genom att kontakta oss på privacy@resmed.eu.

Dina rättigheter är inte absoluta och vi kommer att bedöma dem på din begäran.

Om du har ett konto hos oss kan du eventuellt genomföra en del av dessa åtgärder på egen hand, t.ex. uppdatering eller korrigering av dina personuppgifter, genom att besöka din användarprofil på vår webbplats. I annat fall kan du skicka en förfrågan genom att e-posta oss på privacy@resmed.eu.

9. Personuppgifter från barn 

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Vår hemsida och våra tjänster är inte avsedda för eller riktade till barn. Om du är under 13 år, eller på annat sätt anses vara minderårig enligt gällande lagar i ditt hemland, ber vi dig att inte använda vår hemsida på något sätt under någon tidpunkt.

Om en förälder eller vårdnadshavare får reda på att hans eller hennes barn har försett oss med personuppgifter utan lämpligt samtycke, vänligen kontakta oss genom att skicka e-post till

Om vi får bekräftat att en användare är minderårig och har försett oss med personuppgifter kommer vi att ta bort dessa personuppgifter från våra databaser.