Ladda ner användarmaterial

252/5000Efter den 13 juni 2017 är förklaringen om överensstämmelse (Declaration of Conformity) till 1999/5 / EG (DoC till R & TTE-direktivet endast för europeiska enheter) inte längre tillämplig och är inte relevant avsnitt i din guide. DoC har tagits bort från webbplatsen av detta skäl.