Vänja sig vid behandling - ResMed Sverige

Vänja sig vid behandling

Hur lång tid tar det att vänja sig vid att använda utrustningen? En del anpassar sig snabbt. För andra kan det ta lite längre tid. Oavsett vilket behöver du inte oroa dig. Läs vidare så får du tips som kan göra processen lättare.

Medan du lär dig att använda behandlingsutrustningen är det viktigt att du skapar goda vanor, håller humöret uppe och tränar. Ta dig tid att fokusera på komforten. Här är några förslag som kan hjälpa dig att få en bra start.

Andas mot luftflödet

Vid PAP-behandling används tryckluft för att hålla luftvägarna öppna. Det är antagligen en ny upplevelse för dig, men det är något du kan vänja dig vid med lite träning. Börja med att försöka slappna av när du andas: andas som du brukar när du är vaken. Träna sedan på att andas med apparaten på dagen, till exempel när du kopplar av eller tittar på TV. Kom ihåg att kroppen kommer att andas ut mot luftflödet automatiskt när du sover.

Om du har tränat och fortfarande tycker att det känns svårt att andas mot luftflödet, prata med din vårdgivare. Hen kan föreslå att du använder en

  • ResMed-apparat med AutoRamp-funktion: gör att du kan vänja dig vid behandlingen genom att trycket långsamt ökas från en låg nivå upp till det ordinerade behandlingstrycket. AutoRamp kan ställas in så att trycket är lågt tills du har somnat, vilket kan vara praktiskt om du har svårt att somna medan du får behandlingen.
  • ResMed-apparat med SmartStart™-funktion: med SmartStart behöver du inte trycka på Start-knappen. Istället startar behandlingen när du tar på masken och andas in, vilket kan hjälpa dig att vänja dig vid behandlingen och att andas med masken på.
  • ResMed-apparat med funktionen EPR™ (trycklättnad vid utandning) : EPR minskar trycket något när du andas ut, vilket gör andningen mer jämn och naturlig.
  • ResMed AutoSet™-apparat: med algoritmen AutoSet justeras trycket som du tillförs under natten automatiskt, så att trycket endast ökas om och när du behöver det.

Tolka ljudet från utrustningen

Om utrustningen låter mycket kan det bero på att några av delarna inte är korrekt anslutna. Det kan leda till att luft läcker ut och det uppstår ett ljud. Du kan vanligtvis räkna ut varifrån ljudet/läckaget kommer: apparaten, befuktaren, slangen eller masken.

Kontrollera att allt är rätt anslutet och lyssna om ljudet förändras. Anvisningar om tillpassning och installation finns i användarguiden för masken och/eller apparaten.

När du behöver be om hjälp

Om masktätheten är god och du använder PAP-utrustningen kontinuerligt ska du börja känna av fördelarna med behandlingen i din vardag. Kontakta din vårdgivare för ett återbesök om

  • dina symtom på sömnapné kvarstår
  • du mår sämre än du gjorde när du började med behandlingen
  • du tycker att det är svårt att andas ut mot luftflödet
  • du känner att behandlingen inte fungerar

Verktyg och tips som hjälper dig att fortsätta din behandling

Följ upp din sömnbehandling och få råd och hjälp om just din PAP-sömnbehandling med monitorerings- och coachningsappen myAir.

Läs mer

Här är några resetips om CPAP för dig som har sömnapné. Läs om hur du använder CPAP-apparaten på ett säkert sätt och sover gott när du är på resa.

Läs mer