Support för AirFit F20

Hur tillpassar jag min AirFit F20 mask?

 

Hur sätter jag ihop och tar isär min AirFit F20 mask?

 

Hur underhåller och rengör jag min AirFit F20 mask?