Support för AirCurve 10 CS PaceWave

Tekniska specifikationer

  • CPAP
  • ASV
  • ASV Auto
  • Easy-Breathe waveform
  • Climate Control
  • Climate Control Auto
  • Vsync leak management
  • Built-in wireless connectivity

*ASV-behandling är kontraindicerat hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2-4) med reducerad fraktion av vänster ventrikulär ejektion (LVEF ≤ 45%) och måttlig till allvarlig dominerande central sömnapné.