Vårdgivare Archives - ResMed Sverige

De verkliga fördelarna 1, 2 med PAP-behandling: ur patientens synvinkel

De här patientberättelserna är hämtade ur verkligheten och dokumenterade erfarenheter av deras individuella respons på behandlingen. Utfall och resultat kan variera och varje persons individuella respons ger ingen indikation på eller garanti för att någon annan har samma eller liknande upplevelser.

Fördelarna med myAir: från patienters synvinkel

Dessa patientberättelser är äkta och dokumenterade redogörelser för individens svar på behandlingen. Resultat och resultat kan variera, och denna individs svar ger ingen indikation, garanti eller garanti för att andra personer kommer att ha samma eller liknande upplevelse.